Introducció al Python a l’aula mitjançant Colaboratory

Xavier Vidal (@xjavedu)
Escola Cultura Pràctica, Terrassa


Amb menys d’un any de vida Colaboratory, el notebook desenvolupat per Google per la investigació en Machine Learning, s’està consolidant com un entorn ideal de treball amb Python. Aquesta eina uneix en un mateix entorn la facilitat de comunicació dels projectes, la potència de càlcul dels servidors de Google, el treball col·laboratiu amb la traçabilitat de l’evolució de les tasques, la interactivitat amb repositoris com Drive i Github, amb zero instal·lacions i zero manteniments.

El taller està dividit amb dues parts:

  • Descripció de forma interactiva els avantatges i limitacions de l’entorn Colaboratory, comparat amb els entorns més tradicionals de desenvolupament de Python
  • Realització de 3 sessions pràctiques, per realitzar amb els alumnes, on es farà servir Python en entorns com l’Àlgebra, l’anàlisi de textos i la creació de música.

Aplicable a les etapes educatives d’ESO, Batxillerats i CF.

Requeriments:
Els participants han de dur un ordinador portàtil per a realitzar el taller.