Fem un ScapeRoom amb l’AppInventor

Antònia Vicens (@antonia_vicens)
Institut Francisco de Goya, Barcelona


La programació és un idioma tant o més important que l’anglès en la nostra societat i en la que tindrem d’aquí a pocs anys. És molt probable que la majoria dels nostres alumnes hagin de programar alguna cosa quan treballin. Per altra banda ensenyar a programar pot ser una tasca difícil si no trobem activitats engrescadores per l’alumnat. Amb aquesta proposta s’intenta canviar el rol del professorat passant de la classe magistral a la gestió de projectes.

Fer que els alumnes creïn la seva pròpia app fa que es vegin amb la necessitat d’aprendre aspectes de la programació que d’altra manera serien difícils de treballar com són les llistes i la seva gestió, els bucles de control, la creació de variables i la seva gestió, el disseny gràfic. I per altra banda facilita l’adaptació del currículum a les diferents necessitats de l’alumnat, cadascú aprèn al seu ritme i segons les seves necessitats.

Aquesta activitat està orientada a 4t d’ESO però es podria fer en altres nivells, tot adaptant-la una mica.