El Citilab a les escoles, el projecte EduLab!

José García (@jogaye)
Citilab, Cornellà de Llobregat
Nina Coll (@ncollrovira)
Citilab, Cornellà de Llobregat


El projecte EduLab incorpora a les escoles l’experiència de la programació i la robòtica educativa per part del Citilab, de forma integral a totes les etapes educatives d’educació infantil i primària.

Inclou formació per als docents, creació i realització d’activitats i dotació de materials de robòtica per a l’escola. Es tracta d’un projecte de dos anys d’intervenció i un acompanyament posterior, on es treballen tant continguts curriculars, com necessitats sorgides de l’escola amb el suport de la programació i la robòtica.

Actualment s’està aplicant a sis escoles de Cornellà amb l’aspiració d’estendre-ho a altres municipis.