#Delegats Digitals: Experiències intercentres

David Castillon (@castillon78)
Anna Casamitjana (@AnnaCasamitjana)
Jaume Bartolí (@jbartolig)

El projecte que presentem és un projecte de transformació digital de centre elaborat en comú per l’Escola la Candela i l’Institut Narcís Oller de Valls basat en una idea col·lectiva creada de la necessitat generalitzada d’actuar davant petites incidències tecnològiques que tenen lloc a les aules i per les quals el mateix alumnat sovint pot donar resposta, tot ajudant o fent funcions de delegats digitals (nosaltres els anomenem DelegatsTAC). Aquesta idea, recolzada, divulgada i potenciada per l’àrea de Cultura Digital dels Serveis Territorials de Tarragona sota la proposta Tu+TIC Líders Digitals està resultant ser molt enriquidora per l’alumnat dels nostres centres, tan internament com des de l’experiència cooperativa intercentres en la qual l’alumnat interactua.