Creació i ús de Xat bots amb Telegram

Adrià Delgado (@Adriadelgadosug)
Institut Jaume Huguet, Valls


Aquesta experiència es basa en la creació i ús de bots de xat bots senzills.

L’ús dels xat bots pot ser útil al professorat en tasques repetitives, que pot dedicar-se a tasques més creatives, orientadores o engrescadores. Pot ajudar al professor/a en el canvi de rol d’abandonar part de les classes magistrals, augmentant l’orientació i inspiració de l’alumnat i la gestió dels problemes o imprevistos dins l’aula.

Creant xat bots els alumnes es converteixen en creadors de bots, aprenen a estructurar i fer mapes o esquemes per crear les conversacions, introduint-se en la lògica i el pensament computacional, fent un ús educatiu del telèfon mòbil i de la missatgeria instantània (que ells utilitzen diàriament).