Creació i Programació de circuits elèctrics

Inmaculada Velasco (@imma_velasco)
Escola Montessori, Rubí
Alexandre Reverté (@alexandre_136)
Escola Montessori, Rubí
Sandra Romero
Escola Montessori, Rubí
Sara Pardo
Escola Montessori, Rubí


Els circuits elèctrics ofereixen un ampli ventall de possibilitat per a dur a terme activitats que s’emmarquen dins l’enfocament pedagògic STEAM.

Permeten múltiples variacions i graus de complexitat que fan possible treballar els circuits elèctrics tant a infantil com a primària, fent servir materials diversos, com ara pasta de modelar, paper, roba, menjar, plantes…

Així mateix, juntament amb la placa Makey Makey o Lilypad (Arduino), és possible combinar electrònica i programació. Les possibilitats són infinites.