Programar amb Arduino o amb l’Snap4Arduino?

Es tracta de fer unes pràctiques d’iniciació amb Arduino i amb l’Snap4Arduino. L’objectiu és veure els avantatges i inconvenients dels dos programes per tenir clar quin dels dos utilitzar en funció del tipus d’alumnat.

Requisits:

  • Els participants hauran de dur el seu portàtil amb següent programari instal·lat: Arduino i Snap4Arduino.