Alerta nuclear en Fukushima. Un projecte de robòtica aplicat al currículum de secundària. UT Electricitat

Carlos Garcia (@agt09garciacrl)
Escola Garbí Pere Vergés, Badalona


Després de les presentacions fetes a les jornades anteriors:

Aquest any volem presentar un altre dels nostres projectes de robòtica educativa, aquest de 2n dESO sobre el tema curricular d’electricitat.

Partint d’una situació real, el terratrèmol de Fukushima, que va afectar greument una central nuclear, els alumnes s’enfrontaran a una sèrie de missions on els robots són eines fonamentals per recuperar el control de la situació. A partir d’aquesta situació els alumnes treballen els conceptes de circuits elèctrics, producció i distribució d’electricitat, aprofitament del corrent com a font d’energia i element de control de màquines,… amb un enfocament multidisciplinar (STEAM).

S’explica la metodologia emprada: flipped classroom, campus virtual, iPad, robòtica,… i es mostren alguns treballs dels alumnes del cursos 2015-16 i 2016-17.

Més informació relacionada (portafolis, YoMo, SIMO, ITworld,…):
https://mahara.org/user/carlosgarcia-macias/eportafoli-robotica-educativa