Activitats promogudes per l’agència espacial europea

Jordi Escofet
Institut de Terrassa

Es presentaran diverses activitats realitzades i no realitzades promogudes per l’Agència Espacial Europea.

Les activitats realitzades són:

  • CanSat: Dispositiu de la mida d’una llauna de refresc que es llença a una alçada de 1000m i durant el descens realitza diverses mesures: temperatura, pressió…
  • Competició Space Robotics: Construcció d’un robot per tal de realitzar una competició de robòtica que simula el fet de descarregar materials i queviures en la Estació Espacial Internacional.
  • Activitat Astro PI: Activitat que ha consistit en programar una Raspberry Pi i sensors (Astro PI) situada en la Estació Espacial Internacional. S’ha disposat d’un dispositiu igual al que hi ha en l’espai per tal de fer les diverses proves.