Al currículum integrat: Scratch, robots i apps

Domènec Rusca
Escola Carrilet, Palafrugell
Pascual Sanchez
Escola Carrilet, Palafrugell
David Llamas
Institut Frederic Martí Carreras, PalafrugellL’Escola Carrilet és una escola pública situada a Palafrugell. L’alumnat de l’escola respon a les característiques poblacionals del municipi: un elevat índex d’immigració (superior 30%). És un centre considerat d’alta complexitat de dues línies complertes. La idea d’aquest projecte no és formar programadors, sinó aprofitar aquestes eines per a potenciar la creativitat, l’enginy, l’autonomia, la iniciativa, la responsabilitat, el treball en equip i l’interès per la investigació. Competències essencials per a l’èxit al segle XXI. Juntament a aquestes es potencien les competències bàsiques relacionades amb les capacitats de resoldre problemes, el pensament lògic i estructurat i aprendre dels errors.