Scratch per les classes de ciències en la formació inicial dels mestres

Víctor López i Cristina Simarro
CRECIM - Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Des de fa 3 anys, diverses persones responsables de la formació inicial dels mestres (grau de Primària) a la UAB hem introduït l’ensenyament de l’Scratch, tant a través d’una assignatura anomenada “Laboratori i Virtualitat” com a través de Treballs de Final de Grau (TFG). El propòsit d’aquest treball no és només ensenyar el llenguatge de programació Scratch, sinó també com pot esdevenir una eina per a l’ensenyament i aprenentatge de contingut científic: propietats dels materials, moviment de cossos, éssers vius, nutrició, planetes, etc.

En aquesta presentació exposarem els resultats d’aquest treball fet des de la UAB (projectes i petites recerques sobre l’Scratch fetes per futurs mestres), així com les oportunitats i els reptes que té actualment introduir l’Scratch en la formació inicial de mestres.