Inscripció

Període d’inscripció: del 9 d’abril al 13 de maig

El límit de places és de 350 persones.
No es permetrà l’accés a la Jornada sense inscripció prèvia.