Sweet Home 3D.

Sweet Home 3D

L’habitatge és àmpliament estudiat i treballat a l’ESO dins la matèria de Tecnologia… tipologia, materials, instal•lacions, mobiliari… Una bona eina per tal de dissenyar els nostres prototips és Sweet Home 3D. Un programa desenvolupat en Java (no caldrà instal•lar-lo al teu ordinador, o als de l’aula, ja que podràs treballar “online” des de la pàgina de l’autor) amb el qual podràs dibuixar tots els elements d’un habitatge en dues dimensions i obtenir-ne automàticament resultats en tres dimensions…

Sweet Home 3D

home2.jpg