Category Archives: 500 De tot un poc…

Energia… Conclusions?

Energia... Conclusions?

Ja està! Ja heu dut a terme les vostres presentacions “energètiques“… ara és temps d’avaluacions… descarregueu-vos el document adjunt i lliureu-me les rubriques al correu de l’XTEC…. (podeu fer una taula resum però caldrà mantenir els ítems avaluadors de cada una de les avaluacions que feu… una mica de feina… però… )

 Rubriques

I ara?… Debati’m?… És Catalunya un país subdesenvolupat energèticament parlant?

Per tal d’ésser rigorosos a l’hora de comentar en aquest post hauríeu de llegir-vos els documents que us adjunto… sigueu curosos i preneu notesnecessitats realsenergies primàries (de qui dependrem, energèticament parlant? I que passarà si el subministrament fallés?) i secundaries (què i com l’obtindrem?)… costos previstos i reals de producció d’energia i del transport d’aquesta als llocs d’utilització… i tot allò que creieu que és significatiu…

Pla de l’energia de Catalunya:

Altres documents: 

  1. El transport és el principal consumidor d’energia a Catalunya….
  2. La indústria a Catalunya constitueix un sector molt divers…
  3. L’evolució de la nostra societat fa que la importància específica del sector serveis i domèstic vagi en augment….
  4. Tarifes elèctriques. 
  5. Tarifes Gas 
  6. Les fonts energètiques. (Opcional per tal d’ampliar coneixements?)
  7. Combustibles líquids i cru Brent. 

Finalitzant…

  1. El gestor energètic… potser us aclarirà dubtes….

Bé, bona feina i bon aprenentatge… deixeu en aquest post els vostres comentaris… els debatrem a classe…