Category Archives: 200 Arquitectura…

Sweet Home 3D.

Sweet Home 3D

L’habitatge és àmpliament estudiat i treballat a l’ESO dins la matèria de Tecnologia… tipologia, materials, instal•lacions, mobiliari… Una bona eina per tal de dissenyar els nostres prototips és Sweet Home 3D. Un programa desenvolupat en Java (no caldrà instal•lar-lo al teu ordinador, o als de l’aula, ja que podràs treballar “online” des de la pàgina de l’autor) amb el qual podràs dibuixar tots els elements d’un habitatge en dues dimensions i obtenir-ne automàticament resultats en tres dimensions…

Sweet Home 3D

home2.jpg

Col·legis Arquitectes.

Col·legis Arquitectes.

De fet són fàcils de trobar a internet, però ja es sap… no fos el cas… aquí ara… també…

  • www.coac.net. Col·legi Arquitectes de Catalunya. Òrgans Centrals. Plaça Nova, 5. 08002 Barcelona. Tel.: 93 301 50 00 93 412 07 88.
  • www.coac.net/Barcelona. Col·legi Arquitectes de Catalunya. Demarcació Barcelona. Plaça Nova, 5. 08002 Barcelona. Tel.: 93 301 50 00 93 412 07 88.
  • www.coac.net/Girona. Col·legi Arquitectes de Catalunya. Demarcació Girona. Pia Almoina Plaça de la Catedral, 8 17004 Girona Tel.: 972 41 27 27 Fax: 972 21 41 51.
  • www.coac.net/Lleida. Col·legi Arquitectes de Catalunya. Demarcació Lleida. Canyeret, 2 25007 Lleida Tel.: 973 23 40 51 Fax: 973 23 07 35 .
  • www.coac.net/Tarragona. Col·legi Arquitectes de Catalunya. Demarcació Tarragona. Sant Llorenç, 20-22 43003 Tarragona. Tel.: 977 249 367 Fax: 977 236 503.