L’energia eolica. (i)

L'energia eolica
 
Teoria:

Bahrain World Trade Center.

Exemples:

Associacions i empreses eòliques:

Altres aplicacions de l’aire: