Monthly Archives: maig 2008

Comunicació

comunicacio.png

 • Crido als alumnes pel seu nom per atraure la seva atenció?
 • Faig servir el canal d’informació més adient?
 • Penso abans de parlar?
 • Faig servir un llenguatge positiu?
 • Em comunico de forma efectiva?
 • Dono resposta de forma immediata?
 • Animo l’alumnat a que es comuniqui?
 • Dono a l’alumnat la possibilitat de compartir els seus punts de vista i de fer consultes formals i informals?
 • Creo oportunitats per a la comunicació amb cadascun dels alumnes i amb els seus pares per compartir el que és millor per als seus fills/es, atendre les seves necessitats i promoure la seva participació?
 • Prenc en consideració els missatges no verbals de l’alumnat?
 • Faig servir diferents habilitats comunicatives d’acord amb la diversitat d’alumnat?

Participar i compartir a l’aula

colaborar.png

 • Faig que cadascun dels alumne s’involucri en les tasques diàries?
 • Personalitzo aquesta implicació?
 • Creo oportunitats per tal que cadascun dels alumnes prengui part activa en les nostres activitats?
 • Recolzo a cada alumne d’acord amb les seves necessitats?
 • Planifico les lliçons d’acord amb les capacitats d’aprenentatge de tot l’alumnat?
  • Diferents ritmes
  • Diferents estils d’aprenentatge
  • Diferents interessos
  • Diferents actituds
  • Diferents nivells
 • Animo a cada alumne a que es plantegi objectius ambiciosos?
 • Busco nous reptes per a cada alumne de forma regular, com si les seves capacitats no tinguessin limit?
 • Fomento que tots els alumnes estiguin orgullosos del que aconsegueixen?
 • Fomento que els alumnes s’ajudin entre ells?
 • Fomento que treballin plegats?
 • Afavoreixo la cooperació i les tasques que els incloguin a tots?
 • Parlo de cooperació amb tots ells?
 • Fomento un equilibri saludable entre la competició i la col·laboració dintre i fora de l’aula?
 • Recolzo les diferències i similituds de cada alumne?
 • Aprofito la diversitat com a recurs valuós per a l’aprenentatge en la meva aula en lloc de considerar-lo un problema o obstacle a evitar?

Acollida

valorar2.png

 • Dono la benvinguda a tots els/les alumnes?
  • Dono la benvinguda a tots els/les alumnes per igual?
  • Tinc cap ritual / fórmula de salutació?
 • Conec formes de donar la benvinguda en altres cultures?
  • Tinc alguna estratègia per resoldre les dificultats espacials d’alguns nens i nenes?
  • Tinc algun sistema de recolzament? (recolzament entre iguals, entre amics…)
  • Necessito saber algun signe, gest… que farà sentir millor algun dels meus alumnes?
  • Faig servir algun protocol de benvinguda recomanat per l’escola?