Descripció del projecte

TEMA

 • Tots els nens tenen el dret a rebre una educació que no discrimini per raó de discapacitat, ètnia, religió, llengua, gènere, capacitats (article 2, Convenció dels drets del nen, ONU, 1989) i aquesta educació és responsabilitat del sistema escolar reglat (UNESCO, 1994).
 • L’educació inclusiva significa que nens i joves, discapacitats o no, aprenen junts en institucions educatives ordinàries.
 • La inclusió és el procés de dirigir-se i respondre a la diversitat de necessitats de tot l’alumnat. Això s’aconsegueix augmentant la participació en l’aprenentatge, la cultura i les comunitats, i reduint l’exclusió dins i des de l’educació. Implica canvis i modificacions en continguts, mètodes, estructures i estratègies.
 • La inclusió significa permetre als alumnes participar en la vida i treballar de les escoles ordinàries, per assolir el seu màxim potencial, independentment de quines siguin les seves necessitats.
 • La filosofia educativa que inclou les necessitats de tots els nens, es recolza en tres pilars:
 • Una visió holística dels alumnes
 • El principi de mesures no-segregadores
 • Una resposta a les demandes de l’entorn
 • L’educació inclusiva té una gran importància, perquè els nens tenen un paper a jugar en la societat. Una escolarització primerenca en entorns ordinaris és la millor preparació per a una vida integrada.

MOTIUS I FONAMENTS

 • L’educació inclusiva ofereix un enfocament pluridimensional de  competències i habilitats, reduint les barreres per a l’aprenentatge i fomentant la participació de tot l’alumnat.
 • L’avaluació del desenvolupament cognitiu del nen, molt sovint és la base dels objectius del pla individualitzat (PI), però, en un món en desenvolupament constant, les necessitats socials i emocionals del nen també s’han de tenir en compte.
 • Quinze anys després de la Declaració de Salamanca, l’educació inclusiva és encara un concepte llunyà per a moltes escoles i professors. La pràctica escolar, a tot Europa, va des de la integració parcial fins a la plena inclusió dels alumnes. Les etapes del procés són evidents en tots els països.
 • La inclusió eficaç demana un canvi d’enfocament, que vagi des del nen cap a l’escola i la seva comunitat. En la seva formació inicial els professors adquireixen una especialitat, entre les que es troba les Necessitats Educatives Especials (NEE). La pràctica inclusiva demana que el professor assoleixi un enfocament i una perspectiva molt més àmplia, i implica més col•laboració i treball en equip a tota l’escola.

OBJECTIUS

 • L’objectiu global és implementar i divulgar els materials del projecte IRIS per a la formació inicial i permanent del personal educatiu, per canviar actituds i creences sobre l’aprenentatge de tots els nens, i per reconèixer que el potencial d’aprenentatge de qualsevol alumne és el resultat de molts factors.
 • L’enfocament multidimensional se centra en comprendre les necessitats i fortaleses, millora la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes i desenvolupa el treball col•laboratiu entre professors, famílies i altres professionals i organismes.
 • L’enfocament multidimensional facilita la planificació eficaç i la intervenció, incloent la utilització del PI a l’aula i a l’escola inclusiva per a tots els nens.
 • La nostra eina d’avaluació ajuda a identificar les múltiples habilitats dels nens, i, junt amb el curs de formació, millora les capacitats del professorat per a la investigació, el diagnòstic i l’avaluació.

GRUPS DESTINATARIS

 • Els principals grups destinataris del projecte són docents i altres professionals (psicòlegs, terapeutes, infermers…) que treballen amb l’alumnat en l’entorn escolar.

IMPACTE PREVIST EN CADA GRUP DESTINATARI

 • A mesura que la comunicació i la interacció es desenvolupin, el treball interdisciplinari augmentarà, i els alumnes aconseguiran millors resultats i obtindran majors beneficis dels professionals que treballen en col•laboració.
 • Volem introduir un nou enfocament en el procés d’aprenentatge dels alumnes, i d’aquesta manera recolzar els professors en la seva evolució cap a noves maneres d’ensenyar.
 • Els professors novells adquiriran competències que els permetran millorar la seva planificació d’activitats curriculars i els professionals que no han tingut una formació específica, trobaran als materials de formació permanent una guia útil per complementar la seva pràctica educativa.
 • Els pares formaran equip en peu d’igualtat amb els professionals, i tindran un paper fonamental en l’educació dels seus fills.

ACTUACIONS

 • Dues reunions de coordinació cada curs escolar
 • Conferències i congressos per difondre els resultats del projecte
 • Tallers
 • Pòsters
 • Difusió mitjançant una pàgina web i un tríptic
 • Elaboració d’un CD
 • Quadern

ASPECTES INNOVADORS DEL PROJECTE

 • L’aproximació multidimensional, que centra la seva atenció en el grup classe i en desenvolupar les habilitats i el potencial de cada alumne individual, és innovadora. Implicarà un canvi de visió i actitud.
 • L’aproximació multiprofessional, que implica tractar els professionals i pares com a companys en peu d’igualtat, és igualment innovadora. Els nens i nenes es converteixen en els agents principals del seu aprenentatge i benestar.
 • Creiem que amb aquest projecte contribuirem significativament a beneficiar els nens i nenes d’Europa. El desenvolupament d’un material de formació que pugui ser utilitzat pels socis europeus i contribueixi al canvi de la pràctica educativa, és una meta desitjable.
 • El treball col•laboratiu és més eficient, proporciona una millor comprensió de la realitat educativa i està en línia amb la visió europea dels processos d’ensenyament – aprenentatge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *