Enfocament col·laboratiu – He implicat a…?

participant.png

COMPANYS / PERSONAL DE SUPORT

 • Treballo amb altres companys?
 • Em coordino amb el personal de suport?
 • Els informo a l’inici de la jornada/lliçó?
 • M’informen al final del dia?
 • Reflexiono sobre la pràctica conjuntament amb altres?
 • Tinc a la/les persona/es adequades treballant a l’aula amb mi?
 • Assigno tasques apropiades als meus assistents?
 • Els hi permeto que treballin de forma independent?
 • Explico als pares de forma clara quin és la funció de l’auxiliar?
 • M’he ocupat de que els auxiliars entenguin la importància de la confidencialitat?
 • Planifico actuacions per tal que professionals externs puguin recolzar estratègies i pràctiques inclusives a l’aula?
 • He tingut el suport i l’assessorament apropiat per part de col•legues i professionals experts?
 • Disposo d’estratègies de coordinació de sistemes de suport per tal que tothom pugui funcionar el millor possible?
 • Les estratègies de suport es planifiquen per tal de minimitzar les barreres d’aprenentatge?
 • Es coordinen les tasques dels diferents sistemes de suport amb altres iniciatives?

PARES / AVIS / TUTORS LEGALS

 • Incloc als pares, avis, tutors?
 • Valoro l’opinió dels pares?
 • Estan les famílies dels alumnes ben informades de la meva pràctica docent?
 • Dono l’oportunitat a les famílies dels alumnes d’engrescar-se en activitats dins i fora de l’aula?
 • Saben els pares i mares de l’alumnat el que poden fer per recolzar els seus fills i filles?
 • Els pares i mares tenen la percepció de que els seus fills i filles són valorats per l’escola?
 • Els pares i mares pensen que les seves preocupacions es prenen seriosament?
 • Ajudo als pares i mares a fer una bona planificació de futur per als seus fills?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *