Els ambients d’expressió i de llum.

Al llarg d’aquest trimestre els infants gaudeixen de l’ambient d’expressió i de l’ambient de llum. 

Dins l’ambient d’expressió els infants troben diferents propostes per expressar-se lliurement i desenvolupar el treball del cos i la creativitat.

En aquest ambient l’infant troba un material neutre que propicia la creativitat.  Cadascú s’expressa amb un estil propi i a la vegada és espectador de les accions dels companys, a través dels materials (peces de roba, caixes i cilindres de cartró). Amb les dramatitzacions, tot jugant a ser un altre, l’infant va construint la pròpia identitat.

L’ambient de llum és un espai d’experimentació, de creació, de calma… un espai on la foscor aporta als petits infinites possibilitats d’aprenentatge. 

Us deixem un recull de fotos. P3

Ambient d’expressió.

Ambient de llum.