Fem joc simbólic

El joc simbólic, en les primeres edats, ens ajuda a millorar la parla, a estimular la imaginació i la creativitat. Estableix vincles afectius amb els iguals, respectant i acceptant els rols i el joc que cada infant fa. Tot això i  molts altres beneficis podem extreure del joc.

És o no important jugar a l’etapa d’educació infantil?

És evident que sí, i a P3 gaudim moltíssim d’aquestes estones.

Podeu veure un vídeo d’alguns moments a la sala del joc simbólic.

Joc simbólic (vídeo)

Joc simbólic ( fotos)

Esperem que us agradi i puguem compartir-ho plegats.