SESSIÓ 1

ordinador

En aquesta pàgina podeu trobar informacions, referències i escriure comentaris relacionats amb el Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement a l’Escola Rosa Oriol.

  1. Creació i edició de blocs
  • Presentació de l’espai XTECBLOCS
  • Visita de l’espai d’ajuda de XTECBLOCS
  • Pràctiques individuals de creació de blocs. Procediment general a seguir.  Elaboració d’exemples.
  • Configurarció del Bloc: nom, opcions generals, aparença, widgets, …
  • Elaboració de les pàgines del bloc
  • Coneixement del modo edició d’articles: títol, contingut ( text, imatge, …)si permets comentaris, categories per classificar l’article, etiquetes, visibilitat públic o protegit amb contrasenya.
  • Visita del FORUM de xtecblocs
  • Inserció d’un rellotge