Eines Web 2.0

Els continguts d’aquesta pàgina els podeu trobar a l ‘espai  Àgora de l’escola: Curs eines web 2.0 , per això us heu d’inscriure en el curs.

Crear Línies del temps

http://www.timetoast.com

Creació de còmics amb el PIXTON
http://www.pixton.es/
http://www.pixton.es/overview#video
http://www.youtube.com/watch?v=zVuaigYfeV0