Experiències

Al llarg del curs està previst realitzar tres sessions de presentació i intercanvi d’experiències amb Blocs realitzades per altres mestres participants al seminari.