ELS MAMÍFERS

Activitat 6. LA MEVA HISTÒRIA

OBJECTIUS

Usar la càmera fotogràfica per recollir les creacions visuals i plàstiques.

Observar, gaudir i analitzar l’obra fantàstica i onírica de Paul Klee: Paisatge amb ocells grocs.

Utilitzar instruments tecnològics (TIC): teclat, ratolí, impressora, pàgina web “Una mà de contes” (http://www.super3.cat/unamadecontes/tallers)

Desenvolupar la imaginació per inventar com continua la història explicada, de manera visual utilitzant les TIC.

Desenvolupar l’expressió oral a través de l’explicació del conte als companys.


METODOLOGIA

Començarem l’activitat presentant l’obra Paisatge amb ocells grocs de Paul Klee i explicant un petit conte: “L’Abel i la Noa eren un nen i una nena de 5 anys molt aventurers. Vivien en un poblet de la costa del Marroc. Cada dia, després de l’escola, acompanyaven el seu avi a pescar en una petita barca. Però un dia, feia tant i tant de vent i mala mar, que l’avi va preferir no sortir i quedar-se a casa. La Noa i l’Abel estaven molt tristos, perquè els encantava sortir a navegar. Per això van decidir anar-hi sols. Van pujar a la petita barca i es van endinsar al mar. Com que feia tant de vent, de seguida van ser ben lluny de la costa. Començaven a tenir por, perquè no sabien com tornar, quan de sobte van veure un paisatge que els va deixar meravellats: davant seu hi havia una illa màgica, amb ocells grocs i plantes de tots colors (verdes, vermelles, blaves, blanques, grogues…). No havien vist mai res de semblant. Van arribar-hi, van baixar i ….”.

Aquesta és la presentació del quadre i del conte. A partir d’aquí, els nens i les nenes decidiran com volen que continuï la història.

Presentarem la pàgina web “Una mà de contes”; concretament, l’apartat de “Tallers”, que permet fer el propi conte il•lustrat a partir del text que s’escrigui i les imatges que es vol que l’acompanyin (ceant-les en el taller de dibuix o de retall i composició de la mateixa pàgina, o adjuntant-les d’altres arxius ). Aquestes imatges també es poden dibuixar amb el Tux Paint o dibuixar manualment (si es fa d’aquesta manera després s’hauran de fotografiar i finalment adjuntar en el text del conte).

En grups de quatre persones pensaran com es vol que continuï el conte i l’elaboraran.

La idea és que els infants creïn utilitzant les TIC, a partir de les possibilitats que ofereix la pàgina web esmentada.

Un cop hagin fet les il•lustracions i les hagin acompanyat d’imatges, cada grup presentarà el seu conte als companys.

TEMPORALITZACIÓ

L’activitat la durem a terme en dues sessions de 60 minuts cada una.

RECURSOS NECESSARIS

– Ordinadors amb accés a internet.
– Làmina en format Din A3 de l’obra de Klee Paisatge amb ocells grocs.
– Conte comentat.
– Pàgina web: http://www.super3.cat/unamadecontes/tallers

Activitat 5. FEM MÉS BONIC EL NOSTRE POBLE

OBJECTIUS

–          Observar els colors utilitzats en els quadres de Paul Klee.

–          Desenvolupar el traç (motricitat fina).

–          Desenvolupar el sentit estètic i el gust personal de cada infant.

METODOLOGIA

Projectarem amb la PDI les fotografies que vam fer quan vam sortir a fer una volta pels voltants de l’escola. L’objectiu ara és afegir i modificar tot allò que creiem convenient per fer més atractiu el nostre poble o ciutat.

Ens fixarem, primer, en com pintava Klee les ciutats i pobles que visitava, sobretot en els colors. I seguidament, modificarem les imatges del nostre poble.

TEMPORALITZACIÓ

L’activitat la durem a terme durant una sessió de 30-45 minuts.

PAPER DELS ALUMNES

Seran els alumnes els que analitzaran i comentaran les obres de Paul Klee i els que modificaran amb les eines de la PDI les fotografies del seu poble o ciutat.

RECURSOS NECESSARIS

–          Fotografies del poble o ciutat.

–          PDI.

 

Activitat 4. FORMES GEOMÈTRIQUES

OBJECTIUS

Observar les línies i formes geomètriques del medi construït que ens envolta.

Observar i experimentar amb els elements visuals de: línies i formes geomètriques (quadrat, rectangle, triangle i cercle).

Observar i gaudir amb les obres de Klee: “Ciutat del somni”, “Castell i sol” i “Revolució de viaducte”.

Realitzar una composició visual a partir d’allò que s’ha observat.

Exercitr destreses manuals, resseguint, dibuixant, retallant o punxant amb punxons, pintant.

Conèixer i experimentar amb la funció d’una plantilla (servir de model per poder repetir el mateix dibuix nombroses vegades).

Dibuixar formes geomètriques: quadrat, rectangle, triangle i cercle.

Realitzar una composició a partir de la repetició dels mateixos elements fets utilitzant plantilles amb formes geomètriques.

Usar la càmera de fotografiar digital.

METODOLOGIA

Paul Klee utilitzava formes geomètriques per representar el món construït, perquè per a ell aquest era el món racional. Observem i comentem les obres Ciutat del somni, Castell i sol, El globus vermell, Der Niesen.

Castell i sol

Castell i sol

Ciutat de somni

Ciutat de somni

El globus vermell

El globus vermell

Der Niesen

Der Niesen

Partint d’aquesta idea, es proposarà als infants que facin una composició del medi construït que els envolta observant i utilitzant formes geomètriques.

Durant la primera sessió, es projectarà amb la PDI les obres de Paul Klee mencionades. Les observarem i intentarem localitzar les formes geomètriques (quadrats, triangles, rectangles i cercles) que hi ha. Totes aquelles formes que trobem les resseguirem.

A la segona sessió, sortirem a fer una volta pel voltant de l’escola i farem fotografies d’aquelles elements que ens semblin més interessants. Un cop a l’escola, les tornarem a projectar amb la PDI i mirarem de trobar formes geomètriques com les trobades a les obres de Klee. També les resseguirem .

A la tercera sessió, demanarem als nens i nenes que dibuixin en una cartolina les formes observades i les retallin. Un cop retallades les utilitzarem de plantilla per fer una composició d’un paisatge que podríem trobar en una ciutat.

En una làmina, les resseguirem lliurement ocupant tot l’espai. Després les pintarem, també lliurement usant ceres toves. D’aquesta manera, haurem realitzat una composició d’un paisatge humanitzat a partir de l’observació de les seves formes.

 

 

TEMPORALITZACIÓ

Aquesta activitat la durem a terme en tres sessions. La primera sessió, en la qual observarem les formes geomètriques en les obres de Klee, serà d’uns 30 minuts. A la segona sessió, farem una sortida pels voltants de l’escola d’una hora aproximadament, i després observarem les fotografies fetes i les formes geomètriques que hi veiem (aproximadament 30 minuts). I a la tercera sessió, farem la composició visual (una hora).

RECURSOS NECESSARIS

– Làmines de les obres de Paul Klee en format Din A3: Ciutat del somni, Castell i sol, El globus vermell, Der Niesen.

– Pissarra digital interactiva.

– Càmera fotogràfica.

– Cartolines, llapis, tisores o felpes i punxons, ceres toves, fulls de dibuix.

Activitat 3. RETRAT AMB EL TUX PAINT

OBJECTIUS

Desenvolupar el traç (motricitat fina).

Avançar en el domini del ratolí.

Observar i experimentar amb els següents elements visuals: color, línies i formes.

Observar, conèixer i gaudir de l’obra Senecio de Paul Klee.

Realitzar una composició visual i plàstica utilitzant el programa Tux Paint.

Observar-se a un mateix i conèixer les parts de la cara.

Realitzar un autoretrat prenent de referència l’obra Senecio.

METODOLOGIA

Presentem als alumnes una làmina amb l’obra Senecio de Paul Klee. Entre tots comentem l’obra:

– Què veiem?
– Què representa? Potser sembla més una màscara que no pas una cara de veritat.
– Què ens crida l’atenció?
– Quines parts tenim a la cara?
– Quines li falten a aquest retrat?
– Quins colors hi ha?
– Com està pintat?
– Quines formes veiem?

Senecio

A continuació proposem als alumnes que facin un retrat a l’estil de Paul Klee utilitzant el programa del Tux Paint. Expliquem que primer cal fer el contorn de la cara i després ja podem començar a pintar i a fer els elements de la cara que volguem.

Un cop fets, els podem imprimir i penjar a l’aula.

Tux Paint

Tux Paint

TEMPORALITZACIÓ

L’activitat la podem dividir en dues parts. En la primera d’elles, presentem l’obra, l’observem i la comentem entre tots. La segona part de l’activitat (retrat amb el Tux Pain), segons el nombre d’ordinadors dels que disposem a l’escola, caldria fer-la en dos grups.

PAPER DELS ALUMNES

Els alumnes intervenen en l’activitat en tot moment. Són ells els que comenten l’obra del pintor i a partir dels seus comentaris creen i construeixen coneixement, i després cadascú fa un retrat.

RECURSOS NECESSARIS

– Làmina de l’obra Senecio, a poder ser en format Din A3.
– Ordinadors amb el programa Tux Paint.

Activitat 2. JCLIC

OBJECTIUS

Aprendre a obrir i tancar una pàgina d’internet.

Progressar en el domini del ratolí.

Conèixer obres concretes del pintor Paul Klee.

Observar diferents elements en les obres de Paul Klee i els canvis que experimenten alguns d’aquests elements.

Avançar en la construcció de la noció de quantitat.

Orientar-se espacialment mitjançant la construcció de petits trencaclosques.

Crear una composició visual usant el ratolí de l’ordinador.

Avançar en la lectoescriptura i en l’establiment de la correspondència so-grafia.


METODOLOGIA

L’activitat la durem a terme a la sala d’informàtica i, a poder ser, només amb mig grup d’alumnes.

En primer lloc, presentarem el joc a tot el grup. Seria interessant disposar de projector i pantalla o de PDI per tal que tots els infants ho puguin veure bé. La mestra presentarà i explicarà els diferents jocs.

Després, cada alumne individualment, o per parelles si no disposem de suficients ordinadors, farà els diferents jocs del JCLIC. Els jocs que hi ha són:
– Contar quants peixos hi ha en el quadre El peix daurat.
– Fer un trencaclosques.
– Escriure la paraula VERMELL després d’haver vist el quadre Globus vermell.
– Trobar les diferències entre dues imatges.
– Crear una petita composició seleccionant i arrossegant amb el ratolí uns elements donats.

TEMPORALITZACIÓ

2 sessions de 30-45 minuts cada una.

PAPER DELS ALUMNES

Els alumnes tenen en aquesta activitat un paper totalment actiu.

RECURSOS NECESSARIS

– Ordinadors connectats a internet.
– Projector i pantalla o PDI.

Juguem amb Paul Klee