ROMANTICISME Teoria extreta del llibre Fonaments de les Arts2 Vicens Vives

EL ROMANTICISME sXIX

REFERENTS HISTÒRICS, LOCALITZACIÓ D´ESPAI I TEMPS, EVOLUCIÓ

Revolució Francesa (1789) França

Va suposar la fi de l´antic règim (reialesa i cortesans) i el triomf de la burgesia. Lligat a això hi ha…

 La Revolució Industrial (Anglaterra), amb l´aparició de la classe proletària i diverses revolucions socials.

Apareixen els ideals revolucionaris i la consciència nacional.

La població creix considerablement (creixement demogràfic)

Les ciutats que més importància prenen son Roma (pel Neoclassicisme, que encara perdura) i París (esdevé el lloc de referència obligat pels artistes de

l´època) El terme Romanticisme apareix a França per diferenciar-lo del Neoclassicisme. Els límits temporals i espaials del dos moviments són poc clars, trobant-se alhora artistes d´ambdós corrents.

El romanticisme és pintura en un principi, però esdevé una actitud vital que afecta l´art (música, literatura)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Terme adquirit en el llenguatge popular, com a actitud sentimental i idealista. Moviment cultural i artístic que sorgeix a principis del s. XIX Després del totalitarisme racional neoclàssic  es proposa un nou ordre ideològic basat en l´exaltació vitalista. Això es tradueix en la necessitat

d´explorar noves realitats: llocs exòtics, les tempestes, la bogeria, l´anàlisi psicològica… tot allò que defineix la persona com a individu. 

Llibertat individual i nacional (tot i que sembli contradictori, en el romanticisme apareixen ambdós)

Diversitat oposada a la uniformitat.

Historicisme per poder conèixer millor les pròpies arrels.

Apropament a la natura desde un punt de vista místic (es contempla com a part inaccessible, inòspita i grandiloquent)

Allò exòtic (desconegut) imaginari  (que no existeix) i irracional (sense filtre llògic)

PINTURA

Pel nacionalisme i diferents llocs on apareix, predomina DIVERSITAT ESTILÍSTICA. Hi ha dos vessants: la barroca (amb predomini del color) i la classicista (amb predomini del dibuix)

FRANÇA. Delacroix i Géricault (del barroc) Ingres (del Neoclassicisme)

ALEMANYA. Caspar David Friedrich (amb obres de les més conegudes del moviment) i el moviment “els natzarens” (art espiristualista cristià i pre renaixentista) Sturm und druang : “tempesta i empenta” és el moviment literari musical i d´arts visuals previ a l´aparició del romanticisme pròpiament dit.

ANGLATERRA Molta diversitat. Paisatgistes com Constable i Turner (arriba gairebé a l´abstracció)i els Prerafaelites amb Rossetti i Millais. Gran importància al dibuix, amb temàtica molt endolcida. També hi ha William Blake, que amb els seus tenebrosos gravats arriba gairebé al surrealisme.

LES ARTS DECORATIVES adquireixen molta importància, pel fet que el poder adquisitiu i la cultura cada vegada són més grans. Especialment recarregat l´estil segon imperi (Napoleó) molt eclèctic

(anomenat estil d´estils)

MÚSICA En aquest període es destaca la figura de Beethoven (color tímbric i subjectivitat defineixen la seva música). Es considera el pas del classicisme al romanticisme en la seva rica obra.  Apareixen conceptes com idea fixa, leitmotiv i sistema cíclic. 

Hi ha tant música instrumental com música vocal, on cal destacar l´òpera. A Itàlia es pot destacar obres com Madamme Butterfly de Puccini, amb reminiscències orientals.

A Alemanya cal destacar la idea d´obra d´art total. Amb Wagner com a principal figura. Apareix la idea de nacionalisme exaltat que fa que es relacioni l´obra de Wagner amb l´aparició del nacisme. Apareix el nacionalisme musical a Rússia, Bohèmia…

EL TEATRE

Es caracteritza per la temàtica principal de l´amor, context medival, es divideixen en cinc actes (oposat a la regla de les tres unitats proposada per Aristòtil -espai, en el mateix lloc, temps, en un sol dia, i acció , una única-. Les escenografies son molt importants. Es vol conmoure l´espectador i es fa servir un llengüatge grandiloquent.

A Alemanya destaca Goethe fent obres on es protagonitza l´afany de revelió social i política. A França s´avança cap un teatre lliure de normes que

s´identifiqui amb la classe burgesa i pretèn convertir les llàgrimes d´horror de la tragèdia en llàgrimes d´emoció. Es busca la catarsi fent que el públic empatitzés o s´emmirallés amb els personatges.

A altres lllocs d´europa es mimetitza els estils francesos i alemanys del teatre.

L´ESCENOGRAFIA té una etapa de plenitud durant el Romanticisme.

ROMANTICISME A FRANÇA

Géricaulthttps://www.youtube.com/watch?v=bE7PmHccpX0

Délacroix https://www.youtube.com/watch?v=CpfeWjEVBNI

Ingreshttps://elpais.com/elpais/2015/11/19/album/1447944913_236244.html#foto_gal_1

ROMANTICISME A ALEMANYA Caspar David Friedrich

https://fonamentsdelesarts.wordpress.com/category/romanticisme/

https://blocs.xtec.cat/espaidelarosalita/2013/08/26/pintura-de-paisatge-romanticisme-alemany-2/

 

ROMANTICISME A ALGLATERRA Constable Turner Blake pre-rafaelites.

PINTURA DE PAISATGE. ROMANTICISME ANGLÈS (2)

REINTERPRETACIÓ D´UN PAISATGE ROMÀNTIC FET PER

DANIELA ROMERO. Ins La Talaia. Curs 2020-21.

 

 

DEL CLASSICISME AL NEOCLASSICISME AMB ESCULTURES. L´escultura als.XX i XXI

Davant l´anàlisi de diverses escultures fem un viatge desde l´època clàssica a la neoclàssica.

https://drive.google.com/file/d/1ReTqXQcjzrKrF30BImkjMJmsvgBC_ro5/view

Mitjançant diverses escultures fem un altre viatge al llarg del s.XX i XXI.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WEmomZx15Nq8VFXOdV83A9D1eA-TNZFZ