Category Archives: Sociologia

El llegat de Gandhi, una eina útil per transformar el món

Vivim immersos en una crisi profunda, global i de caràcter universal que afecta també el nostre món occidental, que semblava per a alguns haver escapat de les contradiccions i conflictes que estarien reservats als països pobres o anomenats, de manera més paternalista, “en vies de desenvolupament”.
És una crisi econòmica, ecològica, política, social i ètica en el sentit més ampli. Hi ha conflictes oberts o latents en gran nombre de països i àrees del planeta: increment de la pobresa i de la separació entre rics i pobres, problemes ecològics, conflictes interculturals i interreligiosos, pugnes pel domini d’àrees estratègiques i geopolítiques. Quasi cap part del món se n’escapa. Es tradueix en el sorgiment i manteniment de nombrosos enfrontaments: guerres, protestes, disconformitat amb les formes polítiques tradicionals i de domini… I no s’albiren gaire alternatives clares a l’estat de coses actual. Han caigut en descrèdit velles creences, el propi concepte de la política, la idea de lideratge…
En aquest context, recuperar la figura de Gandhi i el seu llegat em sembla una oportunitat per repensar alternatives que ofereixin un bri d’esperança en que es pot avançar cap a societats més justes, responsables, lliures i menys violentes. No es tracta d’adoptar la seva figura com un nou fetitxe, profeta o dogma; sinó de coneixèr-lo, mirar d’entendre el seu llegat i fer-lo dialogar amb altres propostes emancipadores que s’han produït al llarg de la història. De passada seria un bon antídot per contrarrestar l’etnocentrisme i el xauvinisme del món occidental que creu que només es pot pensar i elaborar projectes polítics “seriosos” des del paradigma de la “ciència política” d’Occident.
Sovint es veu Mahatma Gandhi com una personalitat exòtica, mística, només comprensible en el context específic de l’Índia dels segles XIX i primera meitat del XX. Es cau en el clixé neocolonial tan ben expressat per Winston Churchill (gran defensor de l’Imperi) quan el titllava de “faquir semi nu”. Se’l veu com una mena de “santó”, amb algunes excentricitats incomprensibles, que predicava la no violència i que per una sèrie de circumstàncies històriques es va trobar al capdavant del moviment d’independència de l’Índia. Però com diu la historiadora Judith Brown, Gandhi no era un “sant de guix”, fou un ésser humà dotat d’algunes característiques excepcionals (amb les seves contradiccions) que va saber formular moltes de les grans preguntes que preocupen a tot ésser humà que malda per la justícia i per construir un món millor; encara que algunes de les seves respostes siguin discutibles.

Qui era Gandhi?
Comprendre Gandhi significa apropar-se al seu context cultural, polític i social: l’Índia britànica del darrer terç del segle XIX i primera meitat del XX; una Índia ancestral, plena d’història; però també incorporada pel seu caràcter de colònia preferent de l’imperi britànic al món modern dels segles esmentats. Però Gandhi ultrapassa el seu univers específic i esdevé un exemple viu, personal i paradigmàtic del diàleg amb el món occidental i diversos dels corrents culturals i polítics que se’n deriven.
Mohandas Gandhi va néixer un dos d’octubre de 1869 a Porbandar, un poble banyat per l’oceà Índic, a la península del Gujarat. Era el fill petit d’una família que en termes occidentals anomenaríem de classe mitjana. El seu pare ocupà diversos càrrecs polítics al Gujarat i era un home influent. Però la societat índia estava molt marcada per la pertinença a la casta. L’estructura social de l’hinduisme es dividia en quatre castes subdividides en milers de subcastes. Les quatre bàsiques eren, per ordre de consideració:
Els Brahmans (la casta sacerdotal)
Els Shatryas (la casta guerrera)
Els Vaysia (comerciants, professions liberals…)
Els Sudras (treballadors manuals, la casta més baixa en el sistema hindú)

Per sota de totes elles hi havia els intocables o dalits, considerats “impurs” sense casta, que no es podien barrejar amb les altres, estaven condemnats a les feines pitjors i vivien en barris depauperats, separats dels hindús de casta.
La família de Gandhi pertanyia a la casta dels Vaysia, subcasta dels Bania. La seva mare era una devota jainista que influí en molts aspectes sobre Mohandas. Alguns preceptes bàsics del jainisme acompanyaren Gandhi al llarg de la seva vida i en el procés d’elaboració de la seva filosofia política, com el concepte de Ahimsa (abstenir-se de fer mal) Satya (Veritat); així com la desafecció per les possessions materials i el concepte de Brahmacharya (o autodomini, que Gandhi aplicà anys més tard també a l’autocontrol de la seva sexualitat). També el dejuni formava part de la pràctica habitual dels jainistes i Gandhi el contemplà sovint en la seva pròpia mare. Com tants nois i noies indis de l’època, Gandhi fou casat als 13 anys amb Kasturbai, amb qui conviuria fins la mort d’ella el 1942.
Als 19 anys Gandhi anà a Londres a estudiar Dret, on hi passà tres anys i obtingué el títol d’advocat. Aquesta experiència li comportà un contacte de primera mà amb la cultura i la societat britànica i la civilització europea. Però Gandhi aprofità també per contactar amb cercles vegetarians, cristians amb inquietuds socials, membres de la societat teosòfica… També hi llegí el Nou Testament i, per primera vegada, el Bhagavad Gita, llibre que l’influí de manera important.
Quan retornà a l’Índia, convertit en advocat, tingué alguna mala experiència en l’exercici de la seva nova professió i l’atzar el portà a Sudàfrica a resoldre un plet d’un comerciant gujarati musulmà establert al Natal. Però allà experimentà la discriminació que vivien els milers d’indis que hi treballaven i aquesta experiència marcà definitivament la seva vida. Gandhi decidí quedar-s’hi per organitzar la lluita dels indis contra aquesta discriminació. El que semblava que seria un període de temps no gaire llarg es convertí en una estada de 21 anys. Aquesta experiència fou decisiva, doncs a Sudàfrica elaborà i experimentà les eines fonamentals de la seva lluita política i es forjà ell mateix com a líder. Gandhi organitzà als indis a Sudàfrica, fent-los prescindir de les seves diferències de casta i de religió i instaurant des de bon començament com a mètode la Veritat i la no violència. La lluita s’anà radicalitzant i el 1906 sorgiren els conceptes bàsics del mètode gandhià: la Satyagraha (aferrar-se a la veritat, a la causa justa), l’Ahimsa (no violència) i la desobediència civil de masses. El 1903-04 fundà l’organ de premsa Indian Opinion. S’organitzaren marxes, vagues, cremes de certificats, actes de desobediència radical, però sempre no violenta…
Paral•lelament a la lluita, Gandhi experimentà canvis fonamentals en la seva vida. Va tancar el seu bufet d’advocat i la casa a Johannesburg que li permetien una vida còmoda i anà a viure a Phoenix en un Ashram (comunitat), on practicaven una vida austera i comunitària. En aquest període llegí, entre d’altres, a Ruskin, Tolstoi (amb qui mantingué una breu correspondència, truncada per la mort de l’escriptor) i Thoreau, dels qui rebé gran influència. Molts dels conceptes de la filosofia política de Gandhi, neixen d’aquest diàleg entre la tradició índia i l’occidental més crítica.
Durant el 1913-1914 tingué lloc la darrera campanya massiva contra una nova llei d’immigració d’asiàtics, que acabà amb una victòria per als indis de Sudàfrica. Gandhi s’havia convertit en un líder reconegut i conegut ja a l’Índia. Era l’hora del seu retorn.

A l’Índia.
El retorn definitiu a l’Índia, el 1915, significà la seva etapa de plenitud política i personal. L’Índia es trobava immersa en la lluita per l’autonomia (Swaraj) i un millor tracte dins l’Imperi. Aquesta lluita era dirigida pel partit del Congrés, un partit de notables fundat el 1885 sota l’aquiescència britànica. El partit havia anat evolucionant en les seves demandes i autonomia però, en aquest període, estava dividit en dues tendències bàsiques representades per Lokamanya Tilak i Gopal K. Gokhale. La seva arribada fou rebuda amb gran expectativa, però Gandhi revolucionà el partit. Criticà el seu distanciament de les masses índies i la necessitat d’apropar-s’hi assumint les seves necessitats bàsiques. Afirmava que no li interessava la independència de l’Índia si només es tractava de canviar uns polítics britànics per uns altres d’indis que fessin el mateix, vivint distanciats dels milions de pobres. D’aquesta manera Gandhi revolucionà el partit i el transformà, facilitant la convivència entre les diverses tendències, connectant-lo amb l’”Índia real” i convertint-lo en una organització de masses. I comptà amb la col•laboració de molts dels seus quadres, entre els quals destacà Jahawarlal Nehru.
Gandhi dirigí moltes campanyes de desobediència civil per tot l’Índia, entre les quals destacaren l’Hartal i Satyagraha de 1919-1922, la marxa de la sal de 1930 o la campanya final de 1942 sota el lema “Quit India”, demanant als britànics la plena llibertat i independència de l’Índia; evolucionant així, com tants altres, des d’un plantejament més autonomista fins a reclamar la independència total (Purna Swaraj), decebut per la política i el tracte que rebien dels britànics. Però la seva lluita estigué sempre impregnada d’un fort contingut social en favor dels pagesos i treballadors, els intocables, les dones… i amb nombroses propostes constructives.
Les principals preocupacions del seu combat per una Índia lliure foren la situació dels sectors més desamparats, l’abolició de la intocabilitat que considerava una lacra inacceptable de la societat índia, la convivència intercomunitària i el diàleg constructiu entre les diferents religions i cultures existents al subcontinent. En aquest sentit, s’oposà a la separació del Pakistan respecte a la futura Índia independent, doncs creia que podien conviure diverses religions en un mateix país i que la partició seria font de nombroses catàstrofes, com així va ser. Fins al final, posà en risc la seva vida lluitant per aquests objectius, utilitzant també el dejuni com a recurs, fins que fou assassinat per un fonamentalista hindú.
Però Gandhi també creia, i aquesta és al meu entendre una de les seves aportacions més profundes, que per transformar la societat s’ha de transformar també cada individu en un procés paral•lel, dialèctic, no separant una cosa de l’altra. Per això defensava i practicava la lluita constant per la millora personal, sense la qual, al seu entendre, no seria possible construir un món millor.

Actualitat de Gandhi
Des del meu punt de vista, el llegat de Gandhi és de gran actualitat i no ens l’hauríem de deixar perdre, si pretenem construir un món més just i menys violent. N’assenyalaré algunes claus essencials. No disposem de l’espai necessari per desenvolupar-les en aquest article, però pretenen oferir alguns elements per a la reflexió.
– L’ètica com a principi i transversalitat. L’ètica ha d’impregnar la política, l’economia, la vida individual i en comunitat. Aquest sentit ètic profund, per a Gandhi està vinculat a la recerca de la Veritat (Satyagraha), però no és una veritat dogmàtica i única, sinó una “veritat” que cadascú cerca en el camí de la seva pròpia millora.
– La revolta contra tota injustícia, del tipus que sigui. D’aquí en derivà Gandhi el seu compromís i acció política: la “no cooperació amb el mal”, la desobediència civil. Aquesta revolta comporta, especialment, abraçar la causa dels més desamparats i maltractats. El pacifisme gandhià té, doncs, un fort contingut social. Els intocables, els pagesos pobres, els treballadors, les dones, els barris miserables… A més, Gandhi volgué viure entre ells i dur una vida senzilla, com ells. Per això podem parlar d’un “socialisme gandhià”.

– La no violència (Ahimsa), com a objectiu i com a mètode. Desenvolupar la idea gandhiana de no violència requeriria, almenys, un extens article; només assenyalarem aquí algunes idees bàsiques. No es tracta d’una no violència passiva o resignada; tot el contrari. Per a ell la no violència és una força, capaç de transformar l’individu, fins i tot l’adversari més hostil. A més té una gran eficàcia política doncs el desarma, sovint no sap com fer-li front. Aquesta va ser la seva experiència tant a Sudàfrica com a l’Índia britànica. Però es tracta d’una no violència activa i radical, la màxima expressió de la qual fou la desobediència civil, amb mètodes de lluita com vagues, marxes, boicots… i també l’ús del dejuni, en el seu cas. Moralment la considerava superior a l’ús de la violència que, fins i tot quan es pugués considerar justificada, deixa un pòsit de ressentiment i odi. Així ho van entendre Martin Luther King i més tard Nelson Mandela, entre molts altres.
Una altra qüestió seria el debat de si sempre és possible la no violència o hi ha determinades situacions en que és inevitable respondre a la violència amb violència; però això no anul•la al meu parer gran part de les consideracions i experiència de Gandhi al respecte.
– La no separació entre el canvi social i la transformació individual. Una de les aportacions més originals i importants de Gandhi, per la manera com ho va saber combinar i aplicar a la seva praxis, amb una dimensió de masses. La convicció que per construir una societat més justa, també s’ha d’auto-transformar el propi individu: no es pot dissociar o posposar l’una a l’altra. Això el portà a l’exigència moral dels seus partidaris i a fomentar l’autocrítica, especialment la pròpia. Cercar la coherència en la pròpia vida. Valorar la capacitat d’introspecció. Apostar per l’individu reflexiu (això és, de passada, un gran antídot contra el fanatisme).

– L’austeritat, condició per a Gandhi de l’igualitarisme. Implica tant sensibilitat social com vers la natura. Representa una visió ecològica i avança el concepte tan actual de decreixement.
“La regla de oro a aplicarse… es negarse resueltamente a tener lo que millones no tienen. […]. La primera cosa que hay que hacer es cultivar la actitud mental de no tener posesiones o comodidades que son negadas a millones… [Gandhi. Young India, 24 de juny de 1926]
– Gandhi defensava el diàleg constructiu entre cultures i religions. La no imposició d’unes sobre les altres i menys per la força. Totes poden aportar. Però no es tracta d’un relativisme cultural. El diàleg és el camí a la recerca d’un consens moral bàsic.
– Cal destacar la diversitat i creativitat de les formes de lluita utilitzades per Gandhi, sovint vinculades a un “programa constructiu” que anticipava aspectes del tipus de societat que aspirava a construir, cercant la coherència entre la finalitat i els mitjans emprats.

Prendre’s seriosament aquest llegat, evidentment en diàleg amb altres tradicions i aportacions, podria derivar en una transformació de la manera d’entendre la política tan necessària i reclamada en aquests temps d’indignació. Podria assenyalar un dels camins per on plantejar una alternativa a l’indesitjable estat de coses del nostre món.

Artur Domingo i Barnils

Sin destino

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=89Tsi9bXZeQ[/youtube]

DIRECTOR: Lajos Koltai
GUIÓN: Imre Kertész (Novela: Imre Kertész)
MÚSICA: Ennio Morricone
FOTOGRAFÍA: Gyula Pados
REPARTO: Endre Harkanyi, Marcell Nagy, Aron Dimeny, Andras M. Kecskes, Joszef Gyabronka
PRODUCTORA: Coproducción Hungría-Alemania-GB; ThinkFilm
PREMIOS: 2005: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes

1.- Aquesta pel·lícula es basa en la novel·la d’Imre Kertész. Busca informació sobre aquest autor i la novel·la. Has de fer un resum.
http://es.wikipedia.org/wiki/Imre_Kert%C3%A9sz

2.- Què et sembla que sigui un film autobiogràfic?

3.- Què fou el Nazisme? Busca informació. Has de fer un resum.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nazisme
http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/nazismealemany.htm

4.- Explica l’argument de la pel·lícula.

5.- Què li passa a en Gyorg quan arriba a casa, a Budapest?

6.- Creus que és una pel·lícula optimista o pessimista? Per què?

Rebeldes del Swing

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=62dy01f9tCk[/youtube]

TÍTULO ORIGINAL: Swing Kids
AÑO / PAÍS: 1993 / Estados Unidos
DURACIÓN: 112 min.
DIRECTOR: Thomas Carter
REPARTO: Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley, Barbara Hershey, Kenneth Branagh, Tushka Bergen, David Tom, Julia Stemberger, Noah Wyle
GUIÓN: Jonathan Marc Feldman
MÚSICA: James Horner
FOTOGRAFÍA: Jerzy Zielinski
PRODUCTORA: Buena Vista

Personatges principals: Peter Müller, Thomas Berger, Arvid

1.- A quins anys es situa la pel•lícula? A on? Amb quin règim polític?

2.- Quina és la música per la qual es tornen bojos? Per què està prohibida?

3.- Què eren les Joventuts Hitlerianes (Jugend Hitler)? Per què en Peter al principi no hi vol anar? Com és que hi acaba anant?

4.- El personatge que més canvia és en Thomas Berger. Per què creus que es produeix aquesta transformació en la seva persona? Fins i tot acaba delatant al seu pare, perquè creus que ho fa?

5.- Que es dedueix que li deuria passar al pare d’en Peter (Herr Müllerr)? Per què va ser perseguit?

6.- L’Arvid és l’amic que toca molt i molt bé la guitarra, és coix i s’acaba suïcidant. Per què creus que ho fa?

7.- On porten en Peter al final de la pel•lícula? Què creus que li passarà?

8.- Què significa Swing Heil al final de la pel•lícula quan ho diu en Willi Müller (germà d’en Peter)?

9.- Quina és la seqüència de la pel•lícula que t’ha agradat més? Per què?

Babel

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/RCm691RjJGw" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Un cop hem vist la pel·lícula, respon les següents preguntes:

1.-Descriu els escenaris de la pel·lícula. En quins llocs passen les històries? Per què creus que el director ha triat aquests llocs?

2.-Quines religions hi apareixen? Per què creus que l’autor hi fa sortir aquestes?

3.- Investiga sobre el mite de la Torre de Babel. Per què creus que l’autor anomena així la pel·lícula?

4.-Quins creus que són els temes de la pel·lícula? Per què?

5.-T’ha agradat la pel·lícula? Per què?

Los Edukadores

Us proposo diverses activitats sobre aquesta genial pel·lícula:

Los Edukadores

edukadores

Mireu el tràiler:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/5jXFYyruByQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Fitxa tècnica:

Director

HANS WEINGARTNER

Guió
KATHARINA HELD
HANS WEINGARTNER

Fotografia

MATTHIAS SCHELLENBERG
DANIELA KNAPP

Muntatge
DIRK OETELSHOVEN
ANDREAS WODRASCHKE

Càsting

SILKE KOCH, SUSE MARQUARDT

Música

ANDREAS WODRASCHKE

Productors

HANS WEINGARTNER
ANTONIN SVOBODA

Títol original

DIE FETTEN JARE SIND VORBEI

Idioma ALEMANY

Any 2004

Duració 126’

Format 1’85 So DOLBY DIGITAL

Fitxa artística:

Jan

DANIEL BRÜHL

Jule
JULIA JENTSCH

Peter

STIPE ERCEG

Hardenberg
BURGHART KLAUSSNER

Sinopsi:

Jan i Peter són dos joves que viuen vides paral·leles, és a dir, aparentment són dos joves normals però a les nits es dediquen a entrar a cases de gent adinerada i desgavellar tots els mobles i objectes de la casa tot canviant-los de lloc. Quan els amos arriben a casa es troben l’obra d’art amb una nota: “els teus anys d’abundància s’han acabat”, firmat “Els edukadors”. Això fa que els rics agafin por i es pensin que algú els vigila, ja no es sentin tan còmodes amb els seus diners. La Jule és la xicota d’en Peter que treballa per poder pagar un deute a un multimilionari al qual va aixafar el cotxe sense tenir assegurança. En Peter se’n va a Barcelona i ella ha de deixar el pis on viu perquè ha estat temps sense pagar. En Jan l’ajuda a pintar-lo i mentre es van enamorant, això farà que en Jan li ensenyi qui són i què fan a les nits. Una nit que Jule l’acompanya arriben a la casa del multimilionari al qual li deu el cotxe la Jule, ella s’hi deixa el mòbil i quan el tornen a buscar arriba l’amo, en Hardenberg. Es veuen forçats a segrestar-lo i demanen ajuda a en Peter que ja ha arribat. Se’n van tots quatre a una cabana a la muntanya. Allí mantenen converses des de diferents punts de vista sobre el capitalisme i la forma d’organització de la societat, a la vegada que descobriran l’amor entre tres com un amor noble i honest.

1.-Mira la pàgina oficial de “Los Edukadores”:

http://www.golem.es/losedukadores/

2.-Ara pots mirar aquestes bases de dades del director i els actors:

http://www.imdb.com/title/tt0408777/

3.- Escriu una crítica de la pel·lícula:

4.-Tot seguit pots mirar les següents crítiques:

http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/369099.html

5.-Seqüència de la pel·lícula on es critica el capitalisme, es qüestiona el sistema de tenir més i més i la justificació que se li dóna:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/1riXd7BOyW4" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Fragment transcrit d’aquesta seqüència:

Jule: ¿Cuántas horas suele trabajar al día?

Hardenberger: 13, 14 horas, probablemente.

Jule: ¿Y qué hace con todo ese dinero?

Hardenberg: Uff…

Jule: ¿Acumular cosas? Cosas grandes y caras, coches caros, mansiones enormes, un yate…

Un montón de cosas que digan: soy un macho de primera. No se me ocurre otra razón, ni siquiera tiene tiempo libre para navegar en su yate. ¿Pero por qué siempre quiere más?

Hardenberg: Vivimos en una democracia. No tengo que justificar que poseo ciertas cosas que he pagado con mis…

Yan: Se equivoca, vivimos en una dictadura del Capital.

Hardenberg: Mira…

Yan: Usted robó todo lo que posee…

Hardenberg: Puedo permitirme tener más cosas porque he trabajado más que otros, porque tuve las ideas acertadas en el momento oportuno. Además no soy el único que lo ha hecho.

Jule: Qué bonito!

Hardenberg: Muchos tienen las mismas oportunidades pero no se dan cuenta.

Jule: ¿Es un luchador? ¿Verdad que sí?

En el Sur-este asiático, muchas personas trabajan 13, 14 horas diarias pero no viven en mansiones, ganan 30 euros al mes. Puede que ellas también tengan grandes ideas pero ni siquiera pueden pagarse un billete de autobús hasta el pueblo de al lado.

Hardenberg: Perdóname por no haber nacido en el sur-este asiático…

Jule: Pero podría ayudar que la vida allí fuera un poco más llevadera. El primer mundo podría perdonar las deudas al tercer mundo solo renunciando al 0,01% de su PNB.

Hardenberg: Eso provocaría el hundimiento del sistema económico mundial.

Jule: Usted quiere que sean pobres. Esa es la razón porque así pueden controlarlos mejor. Hacer que vendan sus materias primas a precios ridículos.

Hardenberg: ¿Pero tú que sabes de esto?

Yan: Es el mismo principio por el que no quiso perdonarle la deuda a Jule.

Hardenberg: Eso es absurdo!

Yan: No, es una regla básica del sistema: Chupar la sangre a los demás. Así se impide que reaccionen.

Hardenberg: Eso no es cierto, naturalmente que se pueden mejorar las cosas, claro, proteger el medio ambiente, subir los precios de los productores del tercer mundo, pero el sistema en sí no cambiará!

Yan: ¿Por qué no?

Porque forma parte de la naturaleza del ser humano, querer ser mejor que los demás, en cualquier grupo enseguida surge un líder, es algo natural. Además hay algunas personas que solo son felices comprándose cosas.

Yan: ¿felices?

Cree que son felices Hardenberg? Fíjese, mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. ¿Parece feliz alguien o más bien parecen animales asustados? Mire a la gente sentada sobre sus cuartos de estar, todos pegados a la tele, escuchando elegantes zombis que hablan de una felicidad que ni siquiera conocen. Conduzca por la ciudad, verá suciedad, superpoblación, masas en los grandes almacenes, arriba y abajo como robots en las escaleras mecánicas. Nadie conoce a nadie. Creen que la felicidad está al alcance de sus manos pero es inalcanzable porque ustedes se la robaron. Eso es lo que pasa. Lo sabe perfectamente.

Pero le daré una noticia señor ejecutivo, la máquina se está calentando, nosotros solo somos la avanzadilla suelta que está llegando a su fin. Puede rodearse de su puta tecnología pero hay gente llena de rabia, niños llenos de rabia que viven en los suburbios y que solo ven películas americanas de acción. Eso por una parte pero hay más; las enfermedades mentales aumentan cada día que pasa, asesinos en serie, personas destrozadas, violencia sin sentido. No pueden alegrarlos con concursos y consumismo y los antidepresivos no darán resultado eternamente.

La gente está harta de éste sistema de mierda.

Hardenberg: Sí, tengo que admitir que algunas de las cosas que decís son ciertas pero os equivocáis de cabeza de turco. Yo sigo el juego pero no he inventado las reglas.

Peter: Lo que importa no es quién inventó la pistola sino quién aprieta el gatillo.

6.-Exposa i comenta els temes referits en aquest diàleg. Digues què en penses.

7.- Creus que tenen raó els Edukadores o bé en Hardenberg, o tots dos? Per què? Justifica la teva resposta.

8.-Fes un anàlisi dels 3 personatges, si haguessis d’explicar el caràcter de cadascun d’ells, com els descriuries?

9.-Què et sembla la relació d’amor que s’estableix entre els tres? Què en penses?

10.- Què et sembla el final de la pel·lícula?

11.-Algunes frases:

“Cada cor és una petita cèl·lula revolucionària”

“Els teus anys d’abundància s’han acabat”

“Hi ha persones que no canvien mai”

Podríem dir que aquestes frases són les peces claus de la pel·lícula. En quin context es donen? Penses que són vertaderes? Per què?