Category Archives: Història de la filosofia

Webquest sobre el Liberalisme anglès i la Il·lustració

INTRODUCCIÓ
Al s. XVII es van donar un seguit de fets a Anglaterra amb personatges molt cruels i una guerra civil que afectaria molt als pensadors anglesos donant pas a unes noves teories polítiques.
Mira aquest documental sobre Oliver Cromwell i la Guerra Civil anglesa:
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/yG37jN7wcZE" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

TASCA
Haureu d’investigar sobre la història de dos segles crucials per la nostra cultura occidental, la Revolució Anglesa i la Revolució Francesa. Tanmateix, el que ens interessa és saber més dels filòsofs i quines teories van propugnar en aquestes èpoques.

PROCÉS
Per realitzar la tasca haureu de respondre les següents preguntes:

1.-Per què va esclatar la guerra civil a Anglaterra al segle XVII? Quin paper va jugar Oliver Cromwell en l’Absolutisme anglès?

2.-Què significa per Hobbes, l’Estat de Naturalesa? Quin és l’origen de l’Estat social segons ell? Què és el Leviathan?

3.-Cerca informació i fes un resum dels principals conceptes de la filosofia política de John Locke. Els conceptes que hauràs d’esmentar són els següents:
– Dret natural dels homes
– Llibertats individuals
– Llibertats civils
– Govern representatiu
– Govern mínim
– Govern constitucional
– Separació de poders
– Protecció de la propietat
– Tolerància religiosa

4.-Busca informació sobre els salons literaris de la Il·lustració i el paper de les dones en ells.

5.-Per què s’anomena el segle de la llum al segle XVIII a França? Qui era Philosophe?

6.-Quin era l’objectiu de l’Encyclopédie?

7.-Quines són les idees que separen a Rousseau dels Il·lustrats?

8.-Quina influència va tenir Rousseau al segle XX? En quins àmbits?

RECURSOS
http://www.slideshare.net/manusoci/poltica-y-estado-presentation
http://www.slideshare.net/guillermobastias/modernidad2
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://www.alcoberro.info/planes/ilustracio.htm
http://www.alcoberro.info/V1/liberalisme.pdf
http://www.webdianoia.com/moderna/locke/locke_fil_pol.htm

AVALUACIÓ
S’entregarà el treball a ordinador i comptarà un 70% de la nota d’examen.

CONCLUSIÓ
Espero que hagis après molt sobre el liberalisme anglès i la Il·lustració francesa. De fet, nosaltres som hereus d’aquestes teories polítiques i et serviran per entendre el nostre món, a vegades tan complicat.

Autor: Cristina Montiel
E-mail: cmontie2@xtec.cat
Área: Història de la filosofia
Nivell: 2n Batxillerat

Webquest: El nom de la rosa

INTRODUCCIÓ
Umberto Eco va publicar Il nome de la rosa el 1980. És una novel·la ambientada en el turbulent ambient religiós del segle XIV, en una abadia dels Alps Italians. El gran èxit de la novel·la féu que el francès Jean-Jacques Annaud en fes una versió cinematogràfica el 1986.
[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Bq9m21yGaMA" width="425" height="350" wmode="transparent" /]
TASCA
Un cop hem vist la pel·lícula haureu d’investigar sobre la època i les disputes teològiques que es dónen al segle XIV.

PROCÉS
Per realitzar la tasca és necessari respondre les següents preguntes:
1.- Què és l’augustinisme polític?
2.- Quan es van fundar les primeres universitats?
3.- Quines són les demostracions sobre l’existència de Déu proporcionades per Sant Anselm i Sant Tomàs? En què es basen?
4.- En aquest moment hi ha un conflicte ideològic entre fe i raó. Per què va ser propiciat?
5.- El personatge de Fra Guillem està basat en Guillem d’Ockham. Busca informació sobre aquest filòsof i digues quines són les característiques filosòfiques que el diferencien dels altres monjos. Què significa “la navalla d’Ockham”?

Un cop hagis respost les preguntes, ja pots analitzar i comentar les següents cites de la pel·lícula. Qui les diu? Per què?
“Fuig, Adso, dels profetes i dels que estan disposats a morir per la veritat, perquè solen provocar també la mort de molts altres, a vegades abans que la pròpia, i a vegades enlloc de la pròpia.”
“No hi ha progrés, no hi ha revolució de les èpoques en les vicissituds del saber, sinó, com a molt, permanent i sublim recapitulació.”
“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.” (Tot el que queda d’una rosa morta, és el seu nom”
“La bellesa del cosmos no prové només de la unitat de la varietat, sinó també de la varietat en la unitat.”
“La ciència no consisteix només en saber el que s’ha de fer o pot fer-se, sinó també en saber el que es podria fer encara que potser no s’hauria de fer.”
“Els llibre no s’han fet perquè creiem el que diuen a ulls clucs, sinó perquè els analitzem”.

RECURSOS
Pots usar aquests o altres recursos, podria ser que en trobessis de millors.
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448170326.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/El_nombre_de_la_rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
http://www.alcoberro.info/planes/filosofsdeu2.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guillem_d’Occam

AVALUACIÓ
S’entregarà el treball a ordinador i comptarà un 70% de la nota d’examen.

CONCLUSIÓ
Ara ja pots saber a què i qui fa referència la pel·lícula, no trobes que és una meravella? El recomanable és tornar-la a mirar i si t’animes, a llegir la novel·la que encara és molt millor per tot el que hi pots descobrir de filosofia, herboristeria, teologia, societat i economia medievals…

Autor: Cristina Montiel
E-mail: cmontie2@xtec.cat
Área: Història de la filosofia
Nivell: 2n Batxillerat

Webquest Alexandria

INTRODUCCIÓ
Aquests dies hem vist la pel·lícula Àgora d’Alejandro Amenábar. Espero que us hagi agradat i tingueu ganes de saber-ne més perquè ara ens toca comprendre la Filosofia Hel·lenista.
L’Hel·lenisme respon al període que abarca la creació de l’Imperi Grec per Alexandre Magen a finals del s. IV aC fins la conquesta d’aquest pels romans a la meitat del s. II.
Hipàtia és del s. IV i V però fou una gran filòsofa i pertany clarament a aquesta època ja que no té un pensament medieval.
Àgora
TASCA
La tasca a realitzar és una presentació en diapositives per tal d’explicar les diferents cultures que convivien al mateix lloc en aquella època i quines teories científiques imperaven.

PROCÉS
S’hauran de fer 5 grups depenent de la gent que hi hagi a classe i cada grup haurà de treballar els següents temes:
1.- Història d’Egipte del segle I al V dC.
2.- Història del Judaisme. Com va sorgir, el Judaisme als segles IV i V dC.
2.- Història del Cristianisme. Com va sorgir, el Cristianisme als segles IV i V dC.
3.- La Biblioteca d’Alexandria: Com va sorgir? Per què fou creada? La biblioteca als segles IV i V dC.
4.- La ciència a l’Hel·lenisme:
Euclides (mètode deductiu)
Arquimedes (física i matemàtica)
Ptolomeu i Aristòtil (Astronomia)

RECURSOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico Wikipedia
http://www.imperiobizantino.com/los_origenes_del_cristianismo.html Bizanci
http://www.ferc-cat.org/cdx/judaisme.htm Judaisme
http://www.youtube.com/watch?v=ZeyRLKT1220 Vídeo Biblioteca d’Alexandria
http://books.google.es/books?id=2MjpNlFRCU0C Hipàtia d’Alexandria
http://www.luventicus.org/articulos/02Tr001/index.html Biblioteca d’Alexandria
http://www.xtec.cat/~jgonza51/segundo/antiguo3.htm Pensament Hel·lenista
http://ca.wikilingue.com/es/Matem%C3%A0tica_hel%C2%B7l%C3%A8nica Wikilingue
http://www.slideshare.net/estrellafilosofia/lhellenisme Slideshare
http://www.portalplanetasedna.com.ar/tolomeo.htm Portal Planeta
http://www.arrakis.es/~mcj/arquimed.htm Gacetilla Matemática

AVALUACIÓ
S’avaluarà la presentació en diapositives a classe dels diferents grups i l’exposició oral.

CONCLUSIÓ
Espero que haguem pogut aprendre més del que ens oferia la pel·lícula i així copsar quin fou el pensament hel·lenista. Fins la pròxima!!!

Autor: Cristina Montiel
E-mail: cmontie2@xtec.cat
Área: Història de la filosofia
Nivell: 2n Batxillerat