Category Archives: General

Activitat 6 : Cartell digital de la primavera

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT :

Per treballar la primavera proposo com a eina TAC el treball d’ un cartell digital amb la PDI

 

Cartell digital

 

OBJECTIUS:

– Conèixer  algun dels aspectes més importants de la primavera

– Escoltar amb atenció el conte de la papallona

–  Aprendre la cançó de  ” els ocells han arribat”

 

ORGANITZACIÓ :

Grup sencer

TEMPORITZACIÓ:

una sessió

RECURSOS:

PDI o canó

METODOLOGIA

En gran grup es treballaria el conjunt del cartell, com a treball introductori de la primavera . Llegirem la informació entre tots , mirarem el conte i aprendrem la cançó dels ocells. Aquest cartell serà accesible a l’ ordinador de l’aula i quan facin racó d’ ordinador hi poden tornar a anar , així mateix també el posarem al bloc d’aula per tal que els alumnes hi puguin accedir des de casa.

Visualitzar  la presentació d’ imatges  en gran grup . De cada imatge llegir de manera conjunta la frase o llegir-ne les paraules més rellevants i fer hipótesis de lectura de la resta. A partir d’aquí parlar entre tots de què en saben per  fer una avaluació inicial i a partir d’aquí organitzar  les activitats que es treballaran i en quines s’ incidirà més o menys.

Activitat 5 :La llegenda de Sant Jordi

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT :

Per treballar la llegenda de sant Jordi proposo fer un visionat conjunt amb la pdi de la llegenda a través d’ un llibre creat a la prestatgeria. S’ hi arriba amb el següent enllaç

La llegenda de Sant Jordi

 

OBJECTIUS:

– Coneixer la llegenda de sant Jordi  utilitzant el format de llibre digital

– Pintar un personatge de la llegenda amb un programa de tractament d’ imatge ( Paint , kidpix…)

– PArticipar activament a la representació de la llegenda

ORGANITZACIÓ :

La  primera sessió  grup sencer i les dues següents mig grup

TEMPORITZACIÓ:

tres sessions

RECURSOS:

Canó o PDI  , imatges dels personatges de la llegenda i , ordinadors per cada alumne

 

imatges per pintar de sant Jordi

 

 

METODOLOGIA

La mestra explica el conte a partir de les imatges del llibre de la prestatgeria . Després del conte  es fa un llistat dels personatges que hi apareixen  . S’ intentarà que hi hagi uns 12-13 personatges ( comptant animals i personatges secundaris) El gran grup es repartirà els papers de manera que es puguin fer dues representacions i cadascú tingui un paper. En una segona sessió  a l’aula d’ informàtica cadascú  pintarà  amb un programa de tractament d’ imatge  el seu personatge. Es treballarà en parelles; per exemple , les que faran de princesa pintaran la mateixa imateg que s’ ‘imprimirà dues vegades…. Amb les imatges es faran unes medalles que serviran per distingir els personatges.

A la següent sessió en petit grup es farà una representació del conte.

 

ACTIVITAT 4 : SETMANA DE LA CIÈNCIA

L’activitat 4  és una presentació  que he pujat al slideshare  que serveix de presentació per la setmana de la ciència. A la nostra escola cada any celebrem una setmana dedicada a la ciència. Convidem pares  o altres personatges que poden ser d’ interés científic   i cada any es treballa un aspecte diferent. Aquesta presentació està pensada com a treball introductori per situar el s nen s i nenes de p5 . A partir d’ imatges  i petits textos es van desgranant temes com , què és la ciència , quins tipus de científics hi ha i quines aportacions han fet   prehistòrics, egipcis , grecs i romans i edat mitjana a la ciència ( aquest són els noms dels grups d’aula )

 

 

 

 

OBJECTIUS:

– Definir de manera general què és la ciència

– Conèixer el nom de diferent tipus de científics i  la manera com treballen

– Conèixer a grans trets com ha anat evolucionant la ciència al llarg de la història

 

ORGANITZACIÓ :

grup sencer

TEMPORITZACIÓ:

una sessió

RECURSOS

canó o PDI

METODOLOGIA

Aquesta activitat  seria una de les activitats inicials de la setmana de la ciència. Es tracta d’ una presentacio d ‘ imatges , amb molt poc text que serviria per anar desgranant informació  sobre la ciència i els científics. La mestra aniría guiant i reconduïnt la conversa però s’ intentaria que la informació l’anéssin desgranant els nens a partir de les imatges i el text. D’ una banda serveix d’avaluació inicial i d’altra per anar introduïnt continguts bàsics com alguns noms de científics o  les fases del mètode científic.  Tots aquests continguts s’anirien reforçant a les diferents activitats i experiments que es farien durant tota la setmana

ACTIVITAT 2 : PARLEM DEL NADAL

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT :

Quan s’acosten les festes de Nadal a l’escola es fant moltes activitats per preparar-les i treballar-les degudament. Aquesta activitat  està pensada per  ser realitzada a finals de novembre   per tal d’estimular una conversa inicial sobre l’arribada de l’ hivern i de les festes , que serveixi d’ una banda  d’avaluació inicial delsconeixements del grup i d’altra banda per ajudar els nens i nenes a situar-se i saber quin tipus d’activitats i celebracions  s’esperen per les properes setmanes.

OBJECTIUS:

– Conèixer  quines són les activitats més destacades de l’arribada de l’ hivern i del Nadal ( què es fa a l’escola i tradicions que es celebren )

– Llegir frases senzilles en lletra de pal . Fer hipótesis de lectura

– Participar activament a la conversa respectant els torns de paraula

 

ORGANITZACIÓ :

Grup sencer

TEMPORITZACIÓ:

una sessió

RECURSOS:

Canó o PDI i  calendari

METODOLOGIA

Visualitzar  la presentació d’ imatges  en gran grup . De cada imatge llegir de manera conjunta la frase o llegir-ne les paraules més rellevants i fer hipótesis de lectura de la resta. A partir d’aquí parlar entre tots de què en saben per  fer una avaluació inicial i a partir d’aquí organitzar  les activitats que es treballaran i en quines s’ incidirà més o menys.

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

Mentre es va parlant de totes les festes i tradicions que es celebren seria bo anar-les situant i/o apuntant al calendari de clase per ajudar els infants a anar-se ubicant en el temps i a preveure quines activitats están a punt de venir i quan falta.

 

 

Benvinguts a “Fem i celebrem” . Títol i definició del projecte

A la nostra escola les festes , tradicions i celebracions diverses tenen un paper molt important. Cada any treballem de manera especial la tardor , el Nadal , la Setmana de la Ciència , el Carnestoltes, l’arribada de la primavera , la setmana cultural i el Sant Jordi .Cada curs intentem treure’n el màxim suc i aprofitament didàctic.
L’ objectiu d’aquest bloc- projecte és proporcionar una sèrie de recursos TAC per enriquir el treball d’aquestes celebracions a l’educació infantil i ajudar a fer-ne un treball més complet aprofitant els diferents recursos i mitjans que ens ofereix la tecnologia avui dia.Com a projecte he intentat que les sis activitats representin maneres diferents de treballar amb recursos TAC a cadascuna de les fetes treballades