01.- Contacte de voluntariat cooperant creatiu:

Més referència còpia el link o  clica a  http://blocs.xtec.cat/ferrancrea/2012/09/22/referencies-per-si-es-del-teu-dinteres/

“Estic buscant durant 35 anys UTOPIA i un dia mirant amb seny descobreixo el nostre món totalment utòpic, sense cap i peus, que penja d’un fil del sentit comú de  la realitat, que una bufada de vent el pot arribar a trencar.

I en tot això la solució la trobo en un castell humà capaç de sostenir el nostre món i hàbil de substituir el fil prim i fràgil que el sostè. Per a començar he de trobar persones que pensin i actuin per a què aquest castell humà sigui realitat.

COOPERIS www.cooperis.cat és el camí

PER A CONTACTAR I CREURE EN EL CASTELL HUMÀ DE LES ALTERNATIVES EN EL SEGLE XXI

E-mail de contacte:    josepmariaferran@gmail.com

Tel. privat sols en casos urgents núm. 619  79  39  69 durant les 24 hores es recullen missatges, es respon quan es pot. Millor primer envia’m un e-mail.

1.- Primer Estudi EDU.Creatiu de Voluntariat de Psicopedagogia Terapeutica i de Logopèdia.   Aquest mateix bloc:    http://blocs.xtec.cat/ferrancrea

Científic de l’educació (psicopedagog terapeuta i mestre d’educació especial i audició i llenguatge) de la informació (radiofonista, entrevistador, conferenciant, blocaire i fotografia detallista) de la cultura ( promotor cultural i del patrimoni popular) i dels processos decisoris i la seva conscienciació personal i col.lectiva (decisiòleg)

Ideació i pràctica de jocs d’iniciatives creatives de finalitat didàctica com els de taula per a l’oci i l’entrenament mental i social:

En 35 anys , 35 jocs d’iniciativa estratègica cooperativa opositora, aprenent de forma divertida. Els jocs tenen regles i se sap quan estàs dins i fora d’elles, unes vegades es guanya, altres es perd, dominar les regles vol dir dominar el joc i les seves estratègies.

2.- Investigació psicosocial i consultor de COOPERIS www.cooperis.cat amb llicència ICEbergS educativa en el lloc de treball i en el seu entorn territorial.

Proposta de pla d’investigació digna de ser comunicada i compartida entre professionals i en ponències de congressos i jornades, entre altres formes d’interacció.

La investigació és un dret i és deure comunicar-ho als responsables superiors del professorat promotor. El pla ha d’estar dins del marc laboral del lloc  de treball del personal docent que l’impulsa.

És un delicte contra la llibertatd’expressió i contra el dret a la innovació posar entrebancs a plans d’investigació

COOPERIS actua com agència en la promoció i en la protecció de llicències d’investigació de caire combinats d’entorn dins del treball i de fora.

Atenció al S.E.D. Servei Escolta de Decisiologia, per atendre consultes ciutadanes sobre cultura, ciència, justícia, salut, educació i ensenyament

Escriu a        info@cooperis.cat

Més informació sobre el S.E.D.:

http://blocs.xtec.cat/anims/2011/08/08/116-en-marxa-sed-servei-escolta-decisions-de-decisiologia/

3.- Investigació Acció (Research Action) DES DE 1986 i creativitat (IERG http://ierg.net/ ) des de 2007 en processos de consciència en el relat decisori (Decisiologia, 2004 El Perú  Lima)

http://blocs.xtec.cat/decisiologia/

EL CANVI MENTAL GLOBAL DE RISC DIGITAL

DECISIOLOGIA MENTAL NATURAL

ELS NOMBRES DECISORIS I LA TEORIA DEL RISC

ELS VIATGES AL NOSTRE PLANETA IMAGINARI. EL NOSTRE GUIA DIGITAL TATIREV MONTSANT PELACANYES

35 ANYS DE LLUITA PER LA PLENA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ DIGNA DE SER ACOLLIDA AMB TOTS ELS SENTITS

25 ANYS DE PLENA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ AMB PERSONALITAT JURÍDICA ASSOCIATIVA  CERADAI

4.- Orientador Educatiu Voluntari del projecte NADAR que en el curs 2010-11 s’ha dut a terme en la fundació l’Heura de Tarragona, en espais cedits per Infància i Adolescència de Benestar i Família.

http://blocs.xtec.cat/eaps

5.- Professional: Professor Especialista en Orientació Educativa d’institut d’ensenyament secundari.

6.- Altres càrrecs de responsabilitat o tasques de representació i/o de direcció i execució en el món associatiu:

President interí, fins 30 setembre de 2011, investigador psicosocial i consultor de COOPERIS   www.cooperis.cat
Coordinador general de CERADAI-Institut de Catalunya
Sots-president segon del Centre d’Estudis del Priorat (C.E.P.) http://www.cepriorat.cat/
Director i realitzador des de 2008 del programa mensual de ràdio prioremPRIORAT de ràdio Falset
Director i realitzador des del 1989 del programa de ràdio setmanal “””priorem Arreu de Catalunya)))… de ràdio Tarragona. Sant Pere i Sant. Emissora municipal
Secretari general de Vida Creixent de Tarragona http://www.vidacreixent.org/ i
Vocal de l’associació AESPAT (Asociación Española de Psicologia Humanista i Análisis Transaccional) http://www.aespat.com/Pags/aespathome.htm
Vocal de la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana http://www.ccepc.org/
Vocal de la Junta delegada territorial de Terres d’Ebre i Tarragona de la Federació Catalana de Voluntariat Social http://www.voluntaris.cat/quisom

Pseudònim públic Ferran 3 com a conferenciant i organitzadors d’actes Mentals públics per la pau i per la llengua

http://ferrantres.blogspot.com/

Candidat a premis

http://blocs.xtec.cat/candidat i http://blocs.xtec.cat/candidatura

La finalitat de les esmentades candidatures és treballar per la CAUSA MENTAL PER LA PAU GLOBAL i aconseguir donar-la a conèixer i respecte els premis amb dotació econòmica seran destinats pel fons capital per a constituir una fundació http://blocs.xtec.cat/fesb i  publicar un llibre dels 35 anys per a la plena llibertat d’expressió.