08.-CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL GREAPS.coas.-

S’ha creat el grup de treball el passat dia 01 de juliol a Tarragona i s’ha donat a conèixer a Barcelona el dia 02 de juliol i el dia 05 de juliol s’ha presentat el grup a FACEBOOK  www.facebook.com

Més informació

http://blocs.xtec.cat/eaps