13.- Paradigma teòric i pràctic del meu model de recerca creativa cooperant

CERADAI posa en marxa el programa d’investigació psicosocial 2009, per un costat s’espera l’ajuda de TU AJUDES al projecte EDUcert Multiplica 2009 amb unes dispeses de 2.000 euros , per l’altra s’endaga el pla estratègic EDUcert amb unes dispeses previstes de 3.000 euros.

Això suposa posar en marxa el programa SSii COOPERAS.prec amb la creació del Grup de Treball i Seminari Permanent GRITS a la fi de fomentar el CONVER.sal Anàlisi.-

El programa SSii COOPERAS.prc vol dir el nou valor Social inclosible Sistèmic Competencial en la Complicitat Organitzativa i Orientativa en Projectes Expositirs EDUcre@ en la Recerca Acció (Research Action) per l’Acció Social en l’Entorn Social i Cultural per la pràctica reflexiva estratega cooperativa.

La constitució del grup GRITS per a la Gestió de recursos Interactius Tècnics i Socials, fomentant l’entrenament en tècniques de la Gimnàsia Cerebral, Reflexologia i massatge de mans i peus, Intel.ligències múltiples i diversitat d’accès sensorial al coneixement amb Tècniques dels jocs Sociopsicopedagògics CERADAI de J.M. FERRAN.

Per a dur a terme aquestos projectes s’oferirà el CONVER.sal Anàlisi, una sèrie de converses amb entrevistes que comporten un anàlisis dels participants per ajudar-los a assumir consciència de la seva identitat (DILTS), de la seva gestió del dol emocional (E. KÜBLER ROSS) , del seu nivell moral de KOLHBERG i de la seva qualitat de conversa (NEIL MERCER)  i d’imaginació (KIERAN EGAN), tot considerant les habilitats de l’entrevista segons A. FERNANDEZ i B. RODRIGUEZ).-

J.M. Ferran desenvolupa un model Social Inclosible Sistèmic Competencial amb les competències reflexivo decisiològiques i els usos dels mapes conceptuals de NOVAK, els mapes mentals de BUZAN i els mapes decisoris del mateix FERRAN.

Amb la finalitat de donar a conèixer aquest programa d’investigació J.M. Ferran ofereix conferències sobre ALTERNATIVES A LES CRISIS ACTUALS, el GRITS ofereix tallers amb el passe de tests i proves psicopedagògiques per a l’avaluació inicial i tot seguit un microprograma de reeducació amb tècniques de Gimnàsia Cerebral, Reflexologia o massatge, Intel.ligències Múltiples i Tècniques CERADAI, per a comprovar els resultats. A més està previst organitzar dos cursos de formació permanent del professorat al voltant d’aquest projecte on s’impliqui dins de l’entorn a l’educació i es treguin profit dels seus recursos.

El nostre repte és la cooperació dins de l’entorn com un servei a la família i als centres educatius

També s’ofereix en participar en taules rodones i conferències per oferir mostres del CONVER.sal Anàlisi, converses per a la lectura i per a l’anàlisi de factors importants que marquen el desenvolupament de la personalitat: els impulsos, els coneixements i les creences.

Per poder participar en activitats de promoció a cost de 0 euros, cal que hom ho demani a l’agència CERADAI-Institut, escrivint a  info@educrea.cat´

Es tracta de recercar els nostres talents i els nostres trastorns, a la fi d’aprendre a compensar-los cap a un ple desenvolupament personal i social equilibrat i orientat cap a la autorealització.

Avui dia 09 d’abril em presentat a la Direcció General d’Innovació la proposta de dos cursos, un de presencial de 30 hores a Tarragona i demarcació i un altra de 100 hores a distància dins del programa CERADAI ENTRENA per a fer difusió pràctica de la pràctica inclusiva CERADAI d’ EDUcert ®.-