14.- EL PRIMER ESTUDI CREATIU COOPERANT

L’estudi Creatiu Cooperant Ferran.CRE@.

Ferran forma part de 22 assosiciacions

De les quals en set s’ocupen càrrecs de responsabilitat en l’executiu o en les juntes directives:

Secretari general de CERADAI-Institut de Catalunya des de 1986. Associació amb 25 anys de trajectòria.

Secretari de Vida Creixent de Tarragona des de 2001. Associació que té 26 anys de trajectòria

Cooperant en Tàrraco Associació en Defensa de les Persones Usuàries i Consumidores de Tarragona (TAD.PUC) . Des de 2010

Director d’ECONOS des de 2009. Espais Col.lectius en suport a les famílies i a la convivència. EDUcre@ (2007) i EDUcert (2008).

Secretari Cooperant en Organitzacions per a l’Autonomia i l’Autodeterminació dels Aprenentatges Socials (COAS) de COOPERIS

Director de dos programes de ràdio local, Priorem Priorat, programa mensual de ràdio Falset i Júpiter 06 de ràdio Sant Pere i Sant Pau, programa setmanal.

Vocal d’AESPAT (Asociación Estatal de Psicologia y Análisis Transaccional amb seu a Madrid) des de 2002.

Delegat de prevenció de seguretat i de salut laboral des de 1998.

Jutge de pau (S) i soci de l’ ACPJ des de 2007.

Sots-president segon del Centre d’Estudis del Priorat des de 2006.

A més de soci participant en assemblees i amb altrtes col.laboracions

 

 En la recerca de persones cooperants en els camps:

Educatiu, científic, artístic, cultural i social. Dins de l’entorn comunitari social i cultural de l’escola i de la família oberts a tots els barris de territori de parla catalana (Catalunya, Andorra, Sud de França, Alguer, Franja Aragonesa, territori valencià i persones catalanoparlants d’arreu del món).

En la recerca i en la investigació psicosocial en la cooperació en l’assessorament social (COAS)  i en el voluntariat promotor cultural (VOLPROC):

1.- En la proposta de les nostres iniciatives estudiem els processos decisoris i els seus efectes mentals  (Decisiologia Mental)

2.- Cooperem en la proposta d’activitats d’alta participació ciutadana a baix cost econòmic i en fem difusió (EDUcre@).

3.- Estimulem i reconeixem iniciatives ciutadanes creatives cooperants i en fem difusió (pla estratègic EDUcert)

4.- Cooperem en el disseny i en les experiències de Noves Formes d’Avaluació Social com les FARS (Formes d’Avaluació Ràpides Socials com la conversa, els actes públics d’interès general i les propostes creatives cooperants) J.M. Ferran 2005  i les FACS (Formes d’Avaluació Continuada Social com són les taules de seguiment de progressos per competències bàsiques, les pautes individuals d’autonomia i les pautes d’autonomia d’equip cooperant) J.M. Ferran 2008.

I en conseqüència en els nous instruments i noves eines d’avaluació social i psicopedagògica.