Climatologia de la Serralada de Marina

Caracteritzar el clima general de la Serralada de Marina és del tot difícil ja que compren una gran varietat de paisatges i microclimes. Podem parlar de sectors de solei, d’obaga i de fondalades. Tot i això el podem classificar dins del clima Meditarrani dins de la regió bioclimàtica boreomediterrània amb influències medioeuropees i atlàntiques a les vessants atlàntiques.

Des d’un punt de vista tèrmic la Serralada de Marina té una temperatura mitjana aproximada als 15-16ºC per la vessant més de solei i d’uns 14º graus per la vessant d’obaga. Des d’un punt de vista pluviomètric aquesta serra arriba als 500-600 mm, concentrant més humitat la vessant d’obaga més que la marítima. Les precipitacions solen ser estacionals, amb un màxim a la primavera i a la tardor, tot i que en els períodes més eixuts tenim la presència de tempestes i fronts atlàntics que fan que les precipitacions estiguin també presents.

La presència i la proximitat de la Mediterrània amb la combinació de l’altitud de la Serralada, sent el Turó de Galzeran el sector més elevat amb 485 metres provoca que la situacions de llevant siguin molt generoses en presència d’aigua a la tardor i a la primavera. Les situacions de llevant són especialment severes a la façana més marítima com a conseqüència de l’arribada de vent humit de la Mediterrània a les vessants marítimes de la Serralada de Marina donant lloc a precipitació abundant en aquesta vessant.

Per poder tenir una idea més concreta d’aquest clima detallarem i farem un estudi del clima de Badalona. S’ha escollit aquest municipi ja que tenim una gran quantitat de dades climàtiques  i d’aquesta manera podem establir moltes variables climàtiques, tot i que hem de tenir present que Badalona es troba a la vessant marítima.

Com podem observar al diagrama ombrotèrmic tenim un període de eixutesa marcat a l’estiu, sent els mesos de juny i juliol els més eixuts. Tot i que l’agost està pràcticament al límit de l’eixutesa, s’ha de considerar que és un mes eixut ja que la presència de precipitacions es concentren a partir de la segona meitat del mes i sempre en forma de tempestes, per la qual cosa l’aprofitament d’aquesta aigua és en moltes vegades menor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *