Arbres/arbusts

La regidoria de medi ambient i sotenibilitat de Badalona publica Els arbres de Badalona.

Benvolguts/des,

Us informem que la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalona ha elaborat la publicació Els arbres de Badalona amb l’objectiu de difondre una part del patrimoni vegetal de la ciutat. Es tracta d’una guia en format digital que convida a descobrir el patrimoni natural format pels arbres que es troben a la trama urbana, que milloren el medi urbà i fan més agradable la vida a la ciutat.

Aquesta guia, que es troba disponible al web de l’Ajuntament de Badalona, s’estructura en forma de fitxes i consta de dues parts diferenciades. La primera explica les característiques de 50 espècies d’arbres, les més representatives de les que podem trobar en els carrers de Badalona. A la segona part de la guia es parla dels arbres o grups d’arbres que han merescut una protecció especial com a arbres d’interès local, pel seu port, per la seva edat o per raons històriques i científiques.

Podeu consultar aquesta guia clicant aquest enllaç

Gener 2011

El Parc de la Serralada de Marina edita un CD interactiu de descoberta vegetal

El Parc de la Serralada de Marina, amb la col·laboració del Parc de Collserola, ha editat un CD interactiu titulat ‘Clic a clic. El Parc de la Serralada de Marina. Interactiu de descoberta vegetal’, que es repartirà gratuïtament als centres escolars dels municipis del parc: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsentelles.


Portada del CD

El CD té per objectiu acostar la vegetació del parc mitjançant el joc i l’espectacle audiovisual i fer redescobrir la serra gaudint de la seva dimensió floral.

S’inclou un mapa interactiu del parc amb capes d’informació temàtica, un herbari fotogràfic de més de 250 espècies, una cançó audovisual, ‘Camí florit’, de Maria del Mar Bonet, set itineraris virtuals per descobrir la flora tot jugant i un joc per identificar les plantes.

A més de repartir-se als centres educatius, si alguna persona està interessada en tenir el CD el pot demanar presencialment a l’oficina del parc, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Font de la informació
Parc de la Serralada de Marina

Troben al Parc de la Serralada de Marina una espècie de flora protegida molt rara a Catalunya

Arran del projecte de Cartografia d’hàbitats del Parc de la Serralada de Marina encarregat a la Universitat de Barcelona en el marc del Pla de conservació, Moisès Guardiola, botànic col·laborador del Parc, ha descobert una població força extensa de fraret (Arisarum simorrhinum) als afloraments granítics tan característics del vessant solell de Marina.


El fraret. Autor: Moisès Guardiola

El fraret és un geòfit que creix en fissures humides de roca i és una de les poques plantes que floreix només a la tardor i hivern, i resta vegetativa a la primavera i estiu en forma de bulb sota terra. El nom de fraret li ve donat per la semblança que té la inflorescència amb una caputxa de frare.

El fraret és una espècie molt rara a Catalunya i ha estat inclosa en l’Annex II (espècies catalogades com a ‘vulnerables’) del Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Malgrat la intensa transformació del territori en les darreres dècades i la pressió de les grans ciutats de l’àrea metropolitana vers els parcs naturals, cal destacar que encara hi ha veritables illes que acullen espècies molt notables, com és el cas d’aquesta població de fraret en el municipi de Badalona, on l’acompanyen altres espècies molt rares al parc com és la murta (Myrtus communis).

Font de la informació
Consorci del Parc de la Serralada de Marina

Data de la notícia
12/11/2010

Arbres  i Arbusts del terme municipal de Badalona (Serralada de Marina)

Text i Fotografies: Fernando Carceller i Angel Romo

Mapa de vegetación de Badalona ( Joanjo Ibañez, Angel Romo i Fernando carceller)

 

Taxonomia Ailanthus altissima, ailant,
Descripció de l’espècie Arbre rebrotador de soca,amb les fulles compostes de nombrosos folíol acabats en punxa.
Hàbitat Talussos, vores de carreteres i ambients molt alterats per l’home
Distribució Oriünd de l’Àsia, subespontani
Estatus En expansió
Fenologia VI-VIII
Observacions Al terme de Badalona freqüent
Aspectes a ressaltar Forma rebrots que colonitzen els llocs oberts

 
Taxonomia Anthyllis cytisoides, albada
Descripció de l’espècie Arbust de1-1,5 m, tot ells blanquinós amb fulles formades per tres folíols i flors grogues.
Hàbitat Vessant solejats , sobre sòls poc profunds i pedregosos.
Distribució Colonitza els vessants solejats de la serralada de Marina
Estatus Forma poblacions denses i estables, no sembla que estigui ni en expansió ni en regressió.
Fenologia II-V
Observacions Freqüent i abundant
Aspectes a ressaltar Constitueix les formacions d’albada, on és l’espècie dominant.

 

Taxonomia Arbutus unedo, arboç, madroño
Descripció de l’espècie Arbust que supera els dos metres d’alçada , amb fulles lluentes i rígides, dentades, flors en forma de petit fanalet i fruit les cireres d’arboç, comestibles
Hàbitat Forma part de les màquies, que
Distribució Torrents amb sol profunds, vessant de poc pendent i formacions preforestals
Estatus En regressió, per destrucció de l’hàbitat
Fenologia IX-XI
Observacions Sin ser rar no es excessivament freqüent i abundant
Aspectes a ressaltar Es un dels elements importants de la màquia, rebrota de rabassa després dels incendis.

Taxonomia Asparagus acutifolius, esparreguera de bosc, esparraguera
Descripció de l’espècie Petit arbust de tiges llenyoses i cladiodis punxants i rígids, el fruit son petites baies negres
Hàbitat Los ombrívols, boscos, màquies, talussos situats a mitja ombra
Distribució Es troba a boscos, màquies i més rarament a  brolles
Estatus Sembla estable malgrat que s’intueix certa regressió per destrucció de l’hàbitat
Fenologia III-VI
Observacions Planta escadussera, que sense esser rara es troba aquí i allà
Aspectes a ressaltar Els brots tendres son cercats i emprats per a consum humà (espàrrecs de bosc)

 

Taxonomia Bupleurum fruticescens, botja groga,
Descripció de l’espècie Arbust que no supera dos pams d’altura, té fulles estretes y llargues i les inflorescències en forma d’umbel·la, on són les flors grogues.
Hàbitat Afloraments calcaris del Permotrias, on forma part de les brolles basòfiles.
Distribució Turons calcaris del terme de Badalona.
Estatus En regressió per destrucció de l’hàbitat.
Fenologia IV-VII
Observacions Planta rar i molt localitzada.
Aspectes a ressaltar El afloraments de calcaries tenen una flora ben peculiar que caldria salvaguardar.

 

Taxonomia Calicotome spinosa, argelaga negra,
Descripció de l’espècie Arbust de fins a dos metres d’alt, molt ramificat i amb espines llargues i arquejades, flors grogues i llegums que esdevenen foscos en madurar
Hàbitat Màquies no molt denses dels vessants no excessivament  pedregosos.
Distribució Es troba a tots els vessants del terme municipal.
Estatus Les poblacions actuals semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions Planta comuna i abundant, que forma poblacions denses.
Aspectes a ressaltar Es un dels elements importants de les màquies.

Taxonomia Celtis australis, lledoner, almez
Descripció de l’espècie Arbre d’escorça llisa, un xic grisenca, les fulles senceres i amb el marge  dentat, el fruit son petites drupes que en principi són verdes i esdevenen grogues en madurar.
Hàbitat Arbre plantat vora els masos i llocs habitats, exemplars aïllats es troben a alguns marges.
Distribució Es troba introduït a tota la regió mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables, no sembla pas en expansió.
Fenologia V-VI
Observacions Arbre antigament cultivat a petita escala, es troba subespontani al terme de Badalona.
Aspectes a ressaltar Els fruit, els lledons, són comestibles.

Taxonomia Ceratonia siliqua, garrofer, algarrobo
Descripció de l’espècie Arbre de tronc fort, fulles dures i rígides i els fruïts en forma de llegums: les garrofes.
Hàbitat Antics camps de conreu.
Distribució Arbre espontani de la regió Mediterrània.
Estatus Sembla que està en regressió per abandonament dels antics conreus.
Fenologia II-V
Observacions Les garrofes eren usades per aliment del bestiar i per aliment humà.
Aspectes a ressaltar El garrofer es va cultivar àmpliament pels seus fruits: les garrofes.

Taxonomia Cistus albidus, estepa blanca,
Descripció de l’espècie Mata blanquinosa, fulles d’un blanc grisec que gira a verdós; flors rosades.
Hàbitat Brolles i matollars esclarissats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Aquesta estepa incrementa la seva àrea desprès d’un incendi o de la destrucció de la màquia..
Fenologia IV-VI
Observacions Sense ésser abundant es troba aquí i allà al terme municipal.
Aspectes a ressaltar De les tres estepes presents al terme aquest es la que tolera millor els carbonats i els sòls de caire neutre.

 

Taxonomia C. monspeliensis, estepa negra,
Descripció de l’espècie Mata de color verd fosc; fulles estretes , flors blanques i fruits en forma de capseta.
Hàbitat Brolles i matollars esclarissats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània
Estatus Les poblacions d’aquest estepa semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions De les tres estepes presents al terme de Badalona és la més rara.
Aspectes a ressaltar Aquesta espècie gemina les seves llavors després dels incendis.

 

Taxonomia C. salvifolius, estepa borrera,
Descripció de l’espècie Mata de color verd viu; fulles amples , flors blanques i fruits en forma de capseta.
Hàbitat Brolles i matollars esclarissats, sobre sols de caràcter àcid..
Distribució Arbust de distribució Mediterrània
Estatus Les poblacions d’aquest estepa semblen en expansió després dels incendis.
Fenologia IV-VI
Observacions Es l’estepa més comuna de les brolles de Badalona.
Aspectes a ressaltar Aquesta estepa gemina les seves llavors després dels incendis.

 

Taxonomia Clematis flammula, vidiella,
Descripció de l’espècie Liana de fulla perenne; fulles compostes amb folíols de marge sencer; flors blanques.
Hàbitat Màquies i matollars baixos i esclarissats, sobre sòls àcids.
Distribució Liana de distribució Mediterrània.
Estatus Les poblacions d’aquest estepa semblen estables.
Fenologia IV-V
Observacions Encara que mai abundant apareix aquí i allà a les zones de vegetació silvestre,
Aspectes a ressaltar Es una liana de fulles perennes.

 

Taxonomia C. vitalba, vidalba
Descripció de l’espècie Liana de fulla caduca; fulles compostes amb folíols de marge dentat; flors blanques.
Hàbitat Bardisses i matollars ombrívols.
Distribució Es troba als ambients més ombrívols de les rieres de la capçalera del terme.
Estatus Espècie estable que es limita als ambients humits on creix.
Fenologia IV-VI
Observacions Forma poblacions denses i atapeïdes a les rieres ombrívoles.
Aspectes a ressaltar Es una liana de fulles caduques.

Taxonomia Colutea arborescens, espantallops,
Descripció de l’espècie Arbust de fulla caduca, flors en forma de papallona y fruit en forma de petit fanalet.
Hàbitat Clarianes de màquies i d’altres  matollars alts.
Distribució Es troba  alguns punts del Torrent de l’Amigó i a la Coscollada.
Estatus Arbust molt rar i que es troba sempre en baix nombre d’exemplars.
Fenologia V-VI
Observacions Planta rara i escassa amb molt poques localitats conegudes al teme de Badalona.
Aspectes a ressaltar Caldria fer un seguiment de les poblacions actuals per veure la seva evolució en el futur.

Taxonomia Coriaria myrtifolia, roldor, emborracha cabras
Descripció de l’espècie Arbust de fulla caduca, amb les tiges arquejades, flors poc vistoses i fruits que recorden a les mores.
Hàbitat Bardisses i matollars ombrívols de fons de barrancs.
Distribució Freqüent sobre sols humits i argilosos, on forma grans colònies.
Estatus Planta estable als hàbitats que colonitza.
Fenologia IV-VI.
Observacions Arbust que forma grans colònies, als barrancs ombrívols.
Aspectes a ressaltar Els fruits del roldor són altament tòxics i es poden confondre amb els fruits dels esbarzers.

 

Taxonomia Coris monspeliensis, pinzell,
Descripció de l’espècie Petita mata de tiges ajagudes; fulles estretes i curtes ; flors rosades i fruits en forma de capsetes.
Hàbitat Prats secs, sobre sòls molt erosionats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions Rar, les seves  poblacions són formades per un numero baix i limitat d’exemplars.
Aspectes a ressaltar Els calzes, que es conserven llarg temps, tenen una consistència papiràcia.

 

Taxonomia Crataegus monogyna, arç blanc
Descripció de l’espècie Arbust espinós, molt ramificat; fulles caduques, lobulades; flors blanques.
Hàbitat Bardisses i matollars alts, sobre sòls profunds i humits al fons de rieres i de torrenteres.
Distribució Planta Eurosiberiana que irradia a zones humides de la regió Mediterrània.
Estatus Arbust en regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia IV-VI
Observacions Arbust rar i amb pocs exemplars poc nombrosos a les localitats on es fa.
Aspectes a ressaltar Els fruits són comestibles, malgrat que tenen pinyols molt grossos.

 

Taxonomia Daphne gnidium, matapoll,
Descripció de l’espècie Arbust amb poques ramificacions; fulles agrupades als extrems de les tiges, estretes i llargues; flors blanques i fruits en forma de baia taronja.
Hàbitat Habita a les brolles i d’altres matollars oberts i no gaire elevats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Freqüent, sense ésser abundant, apareix de forma escadussera aquí i allà.
Fenologia V-VII
Observacions Les poblacions d’aquest arbust són poc denses i formades per pocs exemplars. Es troba a tota la part alta del terme municipal.
Aspectes a ressaltar Arbust baix que forma fruits d’un taronja viu a la tardor.

 

Taxonomia Dittrichia viscosa, olivarda,
Descripció de l’espècie Mata llenyosa a la base, molt ramificada; fulles senceres enganxoses; flors grogues.
Hàbitat Freqüent als prats secs i llocs oberts, i als ambients molt alterats per l’acció humana.
Distribució Planta de base llenyosa de distribució mediterrània.
Estatus Espècie en expansió per al forta alteració dels ambients periurbans.
Fenologia VIII-X
Observacions Molt abundant a les rodalies dels llocs habitats al tot el terme de Badalona.
Aspectes a ressaltar El nom d’olivarda té el seu origen en els cecidis de la planta que recorden el pinyol d’una oliva.

 

Taxonomia Dorycnium pentaphyllum, botja d’escombres,
Descripció de l’espècie Petit arbust de fulles compostes trifoliolades; flors blanques i fruit en forma de petit llegum.
Hàbitat Brolles i prats secs, sobre sòls poc profunds i de caràcter àcid.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia VI-VIII
Observacions Planta escadussera que apareix aquí i allà, sempre són exemplars aïllats.
Aspectes a ressaltar Aquesta fabàcia o papilionàcia es una planta fixadora de nitrogen.

 

Taxonomia Erica arborea, bruc boal
Descripció de l’espècie Arbust de banques rectes; les joves cobertes d’uns pelets blanc; fulles estretes; flors blanquinoses.
Hàbitat Bruc típic de les màquies, requereix sols més o menys profunds i desenvolupats sobre substrats de tipus àcid.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Sembla estable o en lleugera regressió per destrucció de l’hàbitat.
Fenologia II-V
Observacions Freqüent i abundant a totes les màquies del terme de Badalona.
Aspectes a ressaltar Les rebasses del bruc boal eren  emprades per a fer pipes de fumar

 

Taxonomia Erica multiflora, bruc d’hivern
Descripció de l’espècie Mateta de tiges erectes, fulles petites i estretes; flors rosades.
Hàbitat Bruc característic de les brolles que es desenvolupen sobre roques riques en carbonats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Espècie en regressió per destrucció dels seu hàbitat.
Fenologia X-XII
Observacions Es troba als turons calcaris del terme de Badalona
Aspectes a ressaltar El nom de bruc d’hivern té el seu origen en l’època en que floreix aquesta planta: tardor i inicis d’hivern.

 

Taxonomia Ficus carica, figuera, higuera
Descripció de l’espècie Arbust de capçada molt oberta; fulles lobulades en grans incisions; els fruits són  comestibles.
Hàbitat Arbre plantat per l’home i subespontani a les rodalies del llocs habitats.
Distribució Arbre de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions Assilvestrat i subespontani als llocs més secs i prop del masos.
Aspectes a ressaltar Arbre conegut pels seus fruits comestibles: les figues.

 

Taxonomia Fumana glutinosa,
Descripció de l’espècie Mata molt petita tota ella enganxosa; flors grogues i fruit en forma de capsuleta.
Hàbitat Turons calcaris del terme de Badalona.
Distribució Petit arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Espècie en regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia IV-V
Observacions Forma poblacions denses, però molt localitzades als hàbitats peculiars on viu.
Aspectes a ressaltar Mata tota ella coberta de pèls glandulosos.

 

Taxonomia Fumana ericoides,
Descripció de l’espècie Mata molt petita de fulles verdes i molt estretes; flors grogues i fruit en forma de capsuleta.
Hàbitat Mata de llosc secs i assolejats de prats secs i brolles.
Distribució Petit arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions Encara que sempre poc abundant, creix als prats sec i llocs de sòl prim de la zona amb vegetació silvestre del terme.
Aspectes a ressaltar El nom llatí fa referència a la forma de les fulles que recorden a una petita mata de bruc.

 

Taxonomia Globularia alypum, coroneta de frare,
Descripció de l’espècie Mateta molt poc ramificada, de fulla perenne, en forma de petits rombes; flors de un color blau fosc.
Hàbitat Brolles basòfiles, es a dir que es fan en sols rics en carbonats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Espècie en regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia III-V
Observacions Turons calcaris del terme municipal de Badalona
Aspectes a ressaltar El nom comú fa referència a la forma de la inflorescència.

 

Taxonomia Hedera helix, heura, hiedra
Descripció de l’espècie Planat enfiladissa de fulla perenne, de forma que recorda un pentàgon amb els vèrtex més o menys estretes; flors poc vistoses.
Hàbitat Boscos de ribera, alzinars, màquies i ambients de sòls humits.
Distribució Planta de distribució pluriregional.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia III-V
Observacions Comuna i abundant als ambient ombrívols on creix.
Aspectes a ressaltar Planta enfiladissa per excel·lència, que cobreix des de el sotabosc del bosc a murs.

 

Taxonomia Helichrysum stoechas, sempreviva
Descripció de l’espècie Petita mata tota ella blanquinosa, de fulles estretes i flors groguenques; quan s’esclafa desprèn un aroma semblant al Nescafé.
Hàbitat Prats secs i brolles poc denses.
Distribució Petita mata de base llenyosa de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VII
Observacions Mata comuna als parts secs i brolles del Terme.
Aspectes a ressaltar Planta que si s’asseca conserva el color de les flors llarg temps.

 

Taxonomia Juniperus oxycedrus, càdec, esqueno
Descripció de l’espècie Mata molt compacta coberta de fulles que punxen en forma de agulla, flors poc vistoses y els fruits son unes pilotetes marrons.
Hàbitat Brolles altes i màquies esclarissades.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Espècie en regressió pels incendis.
Fenologia III-V
Observacions Planta molt rara, i sempre són presents exemplars aïllats.
Aspectes a ressaltar Arbust incapaç de regenerarse de soca després dels incendis

 

Taxonomia Lavandula stoechas, caps d’ase
Descripció de l’espècie Mata petita, tota ella molt aromàtica; fulles estretes i grisenques; flors de color violaci.
Hàbitat Prats secs i brolles, que es troben als sòls esquelètics.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions Encara que no es una espècie dominants sempre es present a les brolles i matollars esclarissats del Terme.
Aspectes a ressaltar Planta aromàtica, parent proper de l’espígol.

 

Taxonomia Lonicera implexa, lligabosc, madreselva
Descripció de l’espècie Liana de fulles perennes, les superiors juntes per al seva base, flors blanques-rosades i fruit en forma de baia de color taronja.
Hàbitat Colonitza les màquies i matollars alts, que es troben sobre sòls profunds.
Distribució Liana de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions No és pas rara a les màquies i formacions arbòries denses, sense arribar a ésser abundant.
Aspectes a ressaltar Les flors desprenen una suau flaire.

 

Taxonomia Phagnalon rupestre, herba morenera
Descripció de l’espècie Petita mata tota ella blanquinosa, am les fulles ovalades i flors agrupades en petits capítols.
Hàbitat Brolles basòfiles que es desenvolupen  sobre substrats de tipus calcari.
Distribució Petita mata llenyosa de distribució Mediterrània.
Estatus Espècie en regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia V-VII
Observacions Rar i poc abundant, la seva presencia és limita als afloraments calcaris del terme de Badalona
Aspectes a ressaltar Planta tota ella d’un color gris blanquinós,color que protegeix de la forta radiació solar.

 

Taxonomia Phagnalon saxatile, herba morenera
Descripció de l’espècie Petita mata tota ella blanquinosa, am les fulles allargades en petits capítols.
Hàbitat Sobre sòls poc desenvolupats, a les brolles i als parts secs.
Distribució Petita mata de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VII
Observacions Mata freqüent, però poc abundant, a les brolles i matollars esclarissats del terme
Aspectes a ressaltar Planta d’un color gris blanquinós, color que protegeix de la forta radiació solar, degut a la presència de pels blanquinosos.

 

Taxonomia Phillyrea angustifolia, aladern de fulla estreta, aladierno de hoja estrecha
Descripció de l’espècie Mata de fulles perennes i molt estretes i allargades; fruits en forma de baia fosca.
Hàbitat Es fa als matollars alts esclarissat i poc densos.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Espècie en regressió per destrucció dels seu hàbitat.
Fenologia IV-VI
Observacions Molt rara i amb pocs exemplars a tot al Terme.
Aspectes a ressaltar Planta de fulles dures i rígides també denominada esclerofil·les.

 

Taxonomia Pistacia lentiscus, mata, lentisco
Descripció de l’espècie Arbust de fulla perenne, formada per nombrosos folíols, sencers; hi ha peus mascles i peus femelles; els fruits son petites baies.
Hàbitat Planta pròpia dels matollars esclarissats alts amb incursions a les brolles.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions Planta molt comuna i abundant a tot el terme de Badalona.
Aspectes a ressaltar Planta de fulles compostes, dures i rígides també denominada esclerofil·les.

 

Taxonomia Pinus halepensis, pi blanc, pino carrasco
Descripció de l’espècie Arbre d’escorça gris blanquinosa; fulles d’un verd groguenc i pinyes allargades.
Hàbitat Viu als costers secs, sota el vol dels arbres es desenvolupen brolles, màquies i més rarament prats secs.
Distribució Arbre de distribució Mediterrània.
Estatus Aquestes pinedes amb sofert de ple l’efecte devastador dels focs.
Fenologia IV-VI
Observacions Les pinedes de pi blanc es troben molt fragmentades al Terme.
Aspectes a ressaltar Arbre que té la germinació dels seus pinyons afavorida després dels incendis.

 

Taxonomia Pinus pinea, pi pinyer, pino piñonero
Descripció de l’espècie Arbre d’escorça vermellosa, fulles d’un verd blavís i pinyes grans i quasi arrodonides.
Hàbitat Viu als sòls molt sorrencs, sota el vol dels arbres es desenvolupen brolles, màquies i més rarament prats secs.
Distribució Arbre de distribució Mediterrània.
Estatus Aquestes pinedes amb sofert de ple l’efecte devastador dels focs.
Fenologia IV-VII
Observacions El pi pinyer, sense ésser rar, es menys freqüent que el pi blanc.
Aspectes a ressaltar Arbre amb la germinació dels seus pinyons afavorida després dels incendis.

 

Taxonomia Plantago sempervirens,
Descripció de l’espècie Petita mata de fulles estretes i llargues, flors poc vistoses i fruits en forma de petites capsuletes.
Hàbitat Prats secs i brolles sobre sòls molt esquelètics.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions Mata molt rar a tot al terme de Badalona i sempre es presenten els exemplars aïllats.
Aspectes a ressaltar Totes les espècies de plantatges de la nostra flora són herbàcies, excepte aquesta.

 

Taxonomia Populus deltoides, pollancre, chopo
Descripció de l’espècie Arbre de branques rectes; fulla caduca i de forma romboïdal.
Hàbitat Fragments de bosc de ribera, que es localitza a les rieres més humides.
Distribució Arbre d’origen americà cultivat pel l’home.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia III-V
Observacions Rar en el conjunt del Terme.
Aspectes a ressaltar L’asilvestrament d’aquests exemplarse és dubtós, doncs probablement han estat plantats per l’home.

 

Taxonomia Prunus dulcis, ametller, almendro
Descripció de l’espècie Arbre de fulla caduca; les flors broten en ple hivern abans que les fulles.
Hàbitat Cultivat i subespontani cerca de les habitacions humanes.
Distribució Arbre oriünd de l’Orient proper, conreat a casa nostre de temps immemorials.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia II-IV
Observacions Plantat per l’home, a més dels exemplars vora dels masos, alguns d’aïllats són escampat una mica als antics conreus.
Aspectes a ressaltar Arbre conreat pels seus fruits: les ametlles.

 

Taxonomia Prunus spinosa, aranyoner, endrino
Descripció de l’espècie Mata tota ella espinosa; de fulla caduca; flors blanques i fruits en forma de baies d’un blavís quasi negre.
Hàbitat Bardisses i matollars densos, sobre sòls humits.
Distribució Arbust de distribució Eurosiberiana  amb irradiacions a la regió Mediterrània.
Estatus En regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia IV-V
Observacions Rar i poc abundant a les zones de vegetació silvestre del Terme.
Aspectes a ressaltar Els seus fruits, que són comestibles, serveixen per a elaborar el licor patxaran.

 

Taxonomia Quercus cerrioides, roure, roble
Descripció de l’espècie Arbre de fulla caduca; fulles lobulades al marge i aglans mes grans i voluminosos que els de l’alzina.
Hàbitat Boscos sobre sòls profunds i humits, tant dels fons de les rieres com dels indrets favorables on es donen aquestes condicions.
Distribució Arbre de distribució Eurosiberiana  amb irradiacions a la regió Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia III-VI
Observacions Rar i poc abundant a les zones forestals del Terme.
Aspectes a ressaltar Aquest arbre es considera d’origen híbrid entre Q. pubescens i Q. faginea.

 

Taxonomia Q. coccifera, garric, coscoja
Descripció de l’espècie Arbust molt ramificat; fulles amb el marge punxós i verdes a totes dues cares; fruit amb un didal basal formats per petits garfis punxents.
Hàbitat Sols esquelètics i abruptes, a indrets poc alterats per l’home.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions Freqüent i dominant als llosc mes abruptes i elevats del terme.
Aspectes a ressaltar La garriga o coscollada són formacions dominades per aquesta planta.

 

Taxonomia Q. ilex, alzina, encina
Descripció de l’espècie Arbre de fulla perenne; fulles de color verd fosc amb dents molt espaiades; didal de l’aglà no punxent.
Hàbitat Boscos, sobre sòls profunds i humits.
Distribució Arbre de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions Comú i abundant a les zones de vegetació silvestre del Terme.
Aspectes a ressaltar Les aglans de l’alzina formen part de la dieta de nombroses aus i mamífers.

 

Taxonomia Q. suber, surera, alcornoque
Descripció de l’espècie Arbre de capçada mitjanament densa. Fullatge verd grisenc. Glans amargants. L’escorça gruixuda
Hàbitat Boscos amb una certa humitat. Sobre sòls sorrencs, molt àcids i formats a partir de granits.
Distribució Arbre de distribució  Mediterrània del W.
Estatus No amenaçat . En Badalona rar.
Fenologia IV-V
Observacions Rar i poc abundant a les zones de vegetació silvestre de Badalona, forma bosquets al torrent de Gotmar i a la Vallençana.
Aspectes a ressaltar Rebrota bé desprès dels incendis, tant de rebassa com de capçada.

 

Taxonomia Rhamnus alaternus, aladern, aladierno
Descripció de l’espècie Arbust molt ramificat, de fulla perenne; fruit son petites baies negres al madurar.
Hàbitat Alzinars, màquies i matollars alts, sobre sòls rics en matèria orgànica.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VII
Observacions Freqüent però poc abundant als boscos, màquies i matollars alts del Terme.
Aspectes a ressaltar Els seus fruits son escampats per les aus i posteriorment les seves granes per formigues..

Taxonomia Robinia pseudoacacia, robínia, robinia
Descripció de l’espècie Arbre de fulles caduca; fulles compostes amb folíols arrodonits; flors blanques, disposades en raïm; fruit en llegum marrò.
Hàbitat Fons de torrenteres i barrancs i talussos humits.
Distribució Arbre d’origen Americà, assilvestrat a la nostra flora.
Estatus Planta invasora amb ple procés d’expansió.
Fenologia V-VII
Observacions Forma poblacions molt denses i atapeïdes, on és l’espècie dominant.
Aspectes a ressaltar La floració d’aquest arbre és espectacular amb atapeïts raïms de flors blanques.

 

Taxonomia Rosa canina, roser, rosal
Descripció de l’espècie Arbust amb agulles a les fulles i les tiges; fulles compostes; flors blanques i fruits vermellosos.
Hàbitat Matollars alts, sobre sòls profunds i rics en matèria orgànica.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions Planta rara i poc abundant a tot el Terme.
Aspectes a ressaltar El roser silvestre posseeix una única corona de pètals.

 

Taxonomia Rosmarinus officinalis, romaní, romero
Descripció de l’espècie Arbust  baix amb les fulles llargues i estretes, verdes per sobre, blanques per sota; flors blaves.
Hàbitat Parts secs i brolles que es troben sobre sòls neutres o rics en carbonats.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia II-VII
Observacions Mata molt abundant i freqüents.
Aspectes a ressaltar Es possible de trobar-ne exemplars en flor pràcticament tot l’any.

 

Taxonomia Rubia peregrina, rogeta,
Descripció de l’espècie Planta enfiladissa coberta tota ella d’agullons; flors blanques un xic groguenc; fruit es una baia negra.
Hàbitat Ambients ombrívols d’alzinars i màquies.
Distribució Petita mata enfiladissa de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia III-VI
Observacions Planta freqüent, però que mai es abundant; apareix més freqüentment als boscos i màquies, és rara als llocs més oberts.
Aspectes a ressaltar Els seus fruits, baies negres, son consumits per aus i petits mamífers.

Taxonomia Rubus ulmifolius, esbarzer, zarza
Descripció de l’espècie Arbust de tiges arquejades i cobertes d’agullons; flors rosades y els fruits formats per una agregat de petits granets carnosos.
Hàbitat Bardisses i matollars densos sobre sols profunds i humífers.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia IV-VI
Observacions Molt comuna i abundant a les bardisses i matollars humits.
Aspectes a ressaltar Els seus fruits formen part de la dieta d’aus i mamífers.

Taxonomia Sorbus domestica, server, serbal
Descripció de l’espècie Arbre de fulla caduca; amb les fulles amb nombrosos folíols  tots ells dentats; flors blanques.
Hàbitat Matollars alts i poc densos.
Distribució Arbre de distribució Eurosiberiana  amb irradiacions a la regió Mediterrània.
Estatus Planta en regressió.
Fenologia V-VI
Observacions Planta molt rara i escassa amb comptades localitats al Terme.
Aspectes a ressaltar Els exemplars trobats podrien ser fruit d’antics conreus.

 

Taxonomia Spartium junceum, ginesta, genista
Descripció de l’espècie Arbust amb tiges verdoses; flors grogues i llegums foscos .
Hàbitat Prats secs, brolles i indrets molt alterats per l’home.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Arbust en expansió, per ésser pioner en colonitzar hàbitats alterats.
Fenologia III-VI
Observacions Molt comú i abundant als parts secs, erms i matollars de llocs molt alterats.
Aspectes a ressaltar Es una de les plantes més comunes de tot el terme.

 

Taxonomia Sarothamnus catalaunicus, gonestell
Descripció de l’espècie Arbust molt ramificat; amb fulles trifoliolades i fruits en llegum.
Hàbitat Arbust propi de les màquies més madures i millor desenvolupades.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus En regressió per causa dels incendis.
Fenologia IV-VI
Observacions Rara, però localment molt abundant a les màquies.
Aspectes a ressaltar Les seves flors són pol·linitzades  per insectes capaços d’atènyer el nèctar que es troba al fons de les flors.

Taxonomia Smilax aspera, aritjol, zarzaparrilla
Descripció de l’espècie Planta enfiladissa coberta tota ella d’agullons; fulles en forma de cor; flors blanquinoses disposades en petits grups.
Hàbitat Liana pròpia de les màquies i els alzinars.
Distribució Liana de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables
Fenologia IV-VII
Observacions Freqüent i abundant a les màquies i als alzinars, més rara a les bardisses i altres tipus de matollars.
Aspectes a ressaltar Planta de fulles dures i rígides també denominada esclerofil·les.

 

Taxonomia Staehelina dubia, pinzell,
Descripció de l’espècie Petita mata de fulles estretes, blanques  ala cara inferior; flors rosades agrupades en inflorescències.
Hàbitat Brolles que es fan sobre substrats de tipus carbonatat, basòfiles, del Permotrias.
Distribució Petit arbust de distribució Mediterrània.
Estatus En regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia V-VII
Observacions Mata molt rara i amb molts pocs exemplars al Terme.
Aspectes a ressaltar El nom comú català fa referència a la forma de la inflorescència.

 

Taxonomia Thymus vulgaris, farigola, tomillo
Descripció de l’espècie Petita mata de fulles diminutes amb les flors de color rosat i agrupades en inflorescències a l’extrem de les tiges.
Hàbitat Mata pròpia dels matollars secs i llocs de sòl prim i de caràcter més o menys neutre o bàsic.
Distribució Petita mata de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia V-VI
Observacions Freqüent i poc abundant, apareix de forma escadussera a tot el Terme
Aspectes a ressaltar Planta aromàtica, empleada en medicina popular i a la cuina.

 

Taxonomia Ulex parviflorus, gatosa
Descripció de l’espècie Arbust tot ell densament espinós, de flors grogues i fruits en forma de petits llegums.
Hàbitat Planta pròpia de les brolles i matollars baixos oberts.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les poblacions són estables i queden afavorides pels incendis.
Fenologia IX-XI
Observacions Molt freqüent i abundant a tots els costers secs i llocs oberts del Terme.
Aspectes a ressaltar Espècie que germina les seves granes després dels incendis.

 

Taxonomia Ulmus minor, om, olmo
Descripció de l’espècie Arbre  molts ramificat, de fulles caduques, dentades al marge; flors poc vistoses i fruits alats..
Hàbitat Boscos de ribera, sobre sòls profunds i humífers.
Distribució Arbre de distribució Eurosiberiana  amb irradiacions a la regió Mediterrània.
Estatus En regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia III-VI
Observacions Arbre poc abundant i amb el major grup d’exemplars a la Riera de l’Amigó.
Aspectes a ressaltar Són peculiars els seus fruits, amb les granes que tenen una ala llarga.

Taxonomia Viburnum tinus, marfull, durillo
Descripció de l’espècie Arbust de fulles dures i rígides amb el marge sencer, tiges dels brots vermelloses i flors blanquinoses agrupades en inflorescències.
Hàbitat Arbust propi dels alzinars i de les màquies.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus Les seves poblacions semblen estables.
Fenologia IX-XII
Observacions Freqüent, però poc abundant tant als alzinars com a les màquies del Terme.
Aspectes a ressaltar La floració tardoral coincideix amb l’època de maduració dels fruits.

Taxonomia Vitex agnus-castus, aloc, sauzgatillo
Descripció de l’espècie Arbust de tiges quadrangulars, fulles formades per cinc folíols i agrupades en inflorescències de color blau clar.
Hàbitat L’aloc es desenvolupa sobre sòls profunds i humífers dels fons de rieres.
Distribució Arbust de distribució Mediterrània.
Estatus En regressió per destrucció del seu hàbitat.
Fenologia V-VII
Observacions Molt rar, poc abundant  i localitzat a les rieres del Terme. Rieres de Canyet, Pomar i especialment Sant Jeroni (on és troba el millor alocar del Barcelonès)
Aspectes a ressaltar S’han fet varies iniciatives  per a evita la desaparició d’aquesta espècie a nombroses localitats costeres catalanes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *