SERVEIS

SERVEI DE MENJADOR

L’escola disposa de servei de menjador. El servei s’inicia el 14 de setembre i finalitza el 22 de juny per als alumnes de P4 i P5. Per als alumnes de P3 el primer dia de menjador serà el 18 de setembre i el darrer el 22 de juny.

La gestió del servei va a càrrec de l’AMPA que ha contractat  l’empresa CAPGIR.

Inscripció:
Els usuaris fixes  del servei  hauran de formalitzar la inscripció entre l’1 i el 10 de setembre. No s’acceptarà cap inscripció si hi ha pendent algun deute corresponent al Servei de Menjador de l’anterior curs escolar. Els alumnes eventuals seran acceptats sempre que el centre tingui capacitat i mitjans suficients per atendre’ls. En el cas d’alumnes de nova incorporació al centre sol.licitaran el full d’inscripció a l’administrador del servei i aquest valorarà la seva admissió segons capacitat i mitjans suficients per atendre’ls.

Pagament:
Mensualment es cobraran els dies de menjador descomptant les festes locals o de lliure elecció del centre  mitjançant rebut bancari el dia 5 del mes següent. Els alumnes eventuals hauran d’abonar l’import del menú eventual a l’administrador de menjador el dia abans o el mateix dia.

Tractament de les baixes i absències:
Les baixes definitives es comunicaran el dia que l’usuari es doni de baixa del servei. S’abonaran les absències al servei en els següents casos:
a) Per motius de malaltia comuna i/o accident sempre que hi hagi justificació expressament acompanyada de certificat d’atenció sanitària.
b) En cas de períodes de vacances familiars o altres qüestions personals amb una durada mínima de cinc dies lectius.
c) Sortides i excursions del centre.

SERVEI DE MIGDIADA.

Després de dinar els alumnes de P3, que les famílies volen, van a fer la migdiada. Aquest servei s’ofereix per al primer trimestre. S’intentarà que al llarg del segon trimestre el nen/a deixi de fer la migdiada i s’incorpori al joc de pati després de dinar.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

L’escola disposa de servei de transport escolar per als alumnes que hagin de ser transportats al centre. La gestió és a càrrec del Consell Comarcal de la Selva.

Hi ha 4 rutes de transport:

  1. RUTA 1: King Park, Turing, Massabé i Urbanització Mallorquines.
  2. RUTA 2: Vallcanera entrada (o Parc dels Esquirols).
  3. RUTA 3: Vallcanera Comes.
  4. RUTA 4: Vallcanera Bar Esperanza, Sant Antonio i carrer Mallorquines.

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

L’AMPA ofereix el servei d’acollida matinal per a les famílies que ho necessitin.
Horari: de 7:45 a 9:15.
Preu: