MENJADOR

 

MENJADOR

 

Cuina Argentona, SCCL i l’Associació Som Somriures són les entitats encarregades del servei de menjador de l’escola Argentona per aquest curs 2020-2021.

Cuina Argentona és l’encarregada de la preparació dels àpats del menjador i dels cobraments de les quotes d’usuaris fixes i les quotes d’esporàdics. Per qualsevol informació que depengui de Cuina Argentona, podeu trucar al 609729897.

Preus

Fixes: 6,33 euros

Esporàdics: 7 euros

Pagament menjador:

Fixes: Domiciliació bancària

Esporàdics: Domiciliació bancària o transferència.

(Demanar el número de compte al telèfon de Cuina Argentona)

 

Som Somriures és l’encarregada de l’equip educatiu i pedagògic del monitoratge del menjador i fa les llistes d’infants diaris que es queden a dinar a l’escola. Per avisar que un infant es quedarà a dinar (sigui fixe o esporàdic) o informar que no es quedarà, cal que sigui sempre abans de les 9:30h del matí del dia en qüestió, i podeu fer-ho trucant o enviant un Whatsapp a l’Anayda, la coordinadora del menjador, al 693 016 114 (Si no s’avisa, es cobrarà el dia).

L’horari d’atenció a les famílies és de 9:00h a 15:00h.

Per qualsevol altra qüestió també us podeu posar en contacte amb Som Somriures, al seu correu: somriuresargentona@gmail.com.

 

Documentació necessària menjador i acollides migdia

– Omplir formulari On-line d’inscripció

PROTECCIÓ DADES PERSONALS

PROTECCIÓ DRETS IMATGE

– Domiciliació menjador (opcional, si es decideix fer per transferència)

– Full d’Autorització recollida (necessari per els dies de jornada intensiva)

 

SERVEI D’ACOLLIDA MIGDIA

L’AMPA i Som Somriures, ofereixen un servei d’acollida d’infants de 12:30h a 13h de dilluns a divendres per aquelles famílies i infants que ho necessitin, per inscriure’s, o per fer servir el servei esporàdicament, podeu notificar-ho a la coordinadora de menjador al 693 016 114 (Anayda). Els pagaments es realitzaran per transferència al número de compte de Som

Somriures. (Demanar el número de compte al telèfon de la coordinadora de menjador o al mail somriuresargentona@gmail.com).

 

A continuació us deixem els preus i les tipologies del servei d’acollida de migdia:

 

OPCIÓ ACOLLIDA MIGDIA D’Octubre a Maig

(preu mensual)

De 12:30h a 13:00h (5 dies setmana) 16€
De 12:30h a 13:00h (3 dies setmana) 10€
Esporàdics 30 min 2€

 

APARTAT ACOLLIDES

 

Acollides matí i tarda

 

L’Associació Som Somriures és l’entitat encarregada de gestionar el servei d’acollides.

Horaris servei acollides

Matins: 8:00h a 9:00h

Tardes: 16:30h a 18:30h

 

Hi haurà dues franges horàries per poder portar als infants al servei d’acollida de matins, la primera serà a les 8:00h i la segona a les 8:30h, l’entrada serà per la porta més propera a la piscina, la del carrer Països catalans.

Per la tarda, a l’hora de la recollida, també es realitzaran dos torns i es faran per la mateixa porta de les acollides de matins, seran a les 17:30 i a les 18:30.

Per notificar qualsevol alta o baixa, o l’ús esporàdic, del servei d’acollides, podeu trucar o enviar un Whatsapp al telèfon de coordinació d’acollides 693 015 972 (Lorena i Xiqui).

Per qualsevol altra qüestió també us podeu posar en contacte amb Som Somriures, al seu correu: somriuresargentona@gmail.com.

 

Preus

 

OPCIÓ ACOLLIDA MATÍ Setembre D’Octubre a Maig

(preu mensual)

De 8:00 a 9:00h* (5 dies setmana) 17€ 26€
De 8:30 a 9:00h* (5 dies setmana) 10€ 16€
De 8:00 a 9:00h* (3 dies setmana) 16€
De 8:30 a 9:00h* (3 dies setmana) 10€
Esporàdics matí 1h 4€
Esporàdics matí 30 min 2€
OPCIÓ ACOLLIDA TARDA Setembre D’Octubre a Maig

(preu mensual)

De 16:30 a 18:30h* (5 dies setmana) 21€ 32€
De 16:30 a 17:30h* (5 dies setmana) 17€ 26€
De 16:30 a 18:30h* (3 dies setmana) 20€
De 16:30 a 17:30h* (3 dies setmana) 16€
Esporàdics tarda 2h 6€
Esporàdics tarda 1h 4€

* Els horaris poden ser modificats/ajustats si la situació ho requerís

Pagaments acollides

Fixes: Domiciliació o transferència

Esporàdics: Domiciliació o transferència

(Demanar el número de compte al telèfon de coordinació d’acollides o al mail somriuresargentona@gmail.com)

 

Documentació necessària acollides matí i tarda

– Omplir formulari On-line d’inscripció

PROTECCIÓ DADES PERSONALS

PROTECCIÓ DRETS IMATGE (opcional)

– Full de Domiciliació Acollides (opcional, si es decideix fer per transferència)

– Informació ordre domiciliació bancària acollides

NO està permès l’entrada de cap acompanyant a dins el centre.