QUADRE PEDAGÒGIC

EQUIP DIRECTIU
Directora: Mònica Jiménez i Estellés
Cap d’Estudis: Pol Almar Benítez
Secretari: Quim Jover i Alsina

CLAUSTRE DE MESTRES:

Educació Infantil
Tutors i tutores
P3A: Tamara Cruz Vegas / Luard Silvestre Castelló i Meritxell Coll i Vela        P3B: Glòria Garriga Pla i Meritxell Coll i Vela
P4A: Míriam Catà Culubret
P5A:Davinia Herrero Urquiza                          P5B: Maria Rosell Minguet

*Coordinadora Educació Infantil: Glòria Garriga Pla

Educació Primària
Tutors i tutores
1rA: Núria Rigola Pubilla                              1rB: Ana Belen Fernández Sánchez
2n: Anna Josep Parera
3rA: Rosa Calvet Mir                                     3rB: Eli Méndez Llave  
4tA: Sacramento Rubio Vázquez               4tB: Mª Pilar Hernandez Garcia                                                                                                                        5èA: Elisabet Tenas Nuñez                          5èB: Aura Gurrera Edo  
6èA: Ma del Mar Mimbrero Gil                   6èB: Natalia Garcia Madrid              

*Coordinadora de Cicle Inicial: Anna Josep Parera            *Coordinadora Cicle Superior: Vanesa Canellas Curós

Mestres de Reforç: Pol Almar Benítez/ Mònica Jiménez Estellés / Quim Jover Alsina
Mestra d’ Educació Especial: Isabel Sunyer Marfà
Mestra de Música: Alejandra Labat Domenech
Mestra d’Educació Física: Vanesa Canellas Curós/ Pol Almar Benitez
Mestres d’Anglès: Diego Escobar Atero / Sara Berlanga Pérez
Mestra responsable de la Biblioteca: Sacri Rubio Vázquez
Mestra de Religió: Marta Mascarell Durà
Psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic): Vanessa Fuentes Tahull

Ceràmica: Mia Llauder

PERSONAL NO DOCENT
Administrativa: Toni Sans Sánchez
Conserge: Pep Padros Marfany