Category Archives: 4t ESO

Avaluació interna de l’ aprenentage a 4t d’ ESO

Just abans de les vacances de Nadal, els alumnes de 4t d’ ESO, juntament amb els de la resta de cursos, van ser examinats dels continguts i procediments de la primera avaluació. Aquest test va ser elaborat pel professor titular del curs i va comtar amb el vist-i-plau de la resta de professors i professores del departament de llengües estrangeres. L’ objectiu d’ aquesta experìencia posar els alumnes en una situacio en la que haguessin de posar en pràctica allò que realment han assimilat de la primera avaluació.

Els resultats estan essent analitzats i seran publicats anònimament en els propers dies, juntament amb les conclusions que els docents en treuran com la dels alumnes.

Calendar for the 2nd term

I have just added the dates for the 2nd term tests to our calendar. They are:

 • Unit4
  • 20th January, 4th B
  • 21st January, 4th A, C andD
 • Unit 5
  • 12th February, 4th D
  • 13th February, 4th A, C, and B
 • Unit 6
  • 9th March, 4th A, C and D
  • 10th March, 4th B.

If you have any questions, please submit them

Extra exercises (1st conditional)!

These exercises can be included in the dossier. Remember to copy the instructions and the complete sentences:

Christmas homework

We have just started unit 4, so you can imagine that you Christmas homework is about 1st conditional sentences:

 • Complete 15 activites from your dossier (Unit 4).

Oh, and if you don’t get any present, click on this youtube clip to see why:

Conclusions 1a avaluació

Els objectius de la primera avaluació, apart del vocabulari i les activitats relacionades amb la parla i l’ escriptura, eren dominar quatre estrucutres relacionades amb el passat:

 • El passat simple
 • El present perfect
 • El passat continu
 • La perífrasi ‘used to’ (solia)

Aquests objectius s’ han assolit de manera relativament satisfactòria, ja que el 83% dels alumnes de 4t d’ ESO han aconseguit aprovar. Diem relativament satisfactòria per què: a) no s’ han pogut fer les tres redaccions projectades, sinó només una -i en 4t B, dues-; i b) l’ objectiu global era que ningú suspengués l’ anglès, cosa que xoca amb aquest 17% de suspesos.

Pel que fa a les redaccions, la segona avaluació serà més estricta en aquest tema i s’ intentarà el ritme sigui una unitat, una redacció. No obstant, s’ haurà de tenir en compte no sobrecarregar de treball els alumnes i obtenir resultats imprevistos.

Pel que fa al tema més preocupant, el suspensos, cal dir:

 1.  La meitat d’ aquests alumnes no han entregat tots els dossiers, cosa que els ha perjudicat greument la mitjana.
 2. L’ absentisme de 4t, especialment concentrat a 4t A, impossibilitava que alguns d’ aquests nois i noies puguessin recuperar el ritme de classe.

Les conclusions de la 1a avaluació són una peça clau per entendre com treballen els alumnes de 4t d’ ESO. Per aquest motiu, qualsevol comentari serà benvingut.