DE QUINA MANERA LES EMOCIONS PODEN AFECTAR LA SALUT?

La majoria de les emocions impliquen canvis fisiològics notables, la freqüent repetició dels quals duu comunament a trastorns somàtics (o físics), i de fet bona part del stress (si no la majoria) no és altra cosa que stress emocional.

About jcruz

Orientador escolar
This entry was posted in Emoció. Bookmark the permalink.

One Response to DE QUINA MANERA LES EMOCIONS PODEN AFECTAR LA SALUT?

  1. My family membеrs eѵеrу tіme say that І am killing my time hеre at web, except I
    know I am getting knоwledge аll the time by readіng such nice аrtiсles.

    Also νisit my pаge – credit card debt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *