LES EMOCIONS PODEN MODIFICAR-SE A VOLUNTAT?

No sempre. Existeixen emocions tan fortes i sobtades que no poden dissociar-se de la seva manifestació física, i això és un mecanisme que l’evolució ha imposat al nostre organisme, per raons de supervivència, i òbviament no podem modificar a voluntat. En canvi, les emocions que es basen en sentiments i/o processos de pensament i raonament (rancor, ansietat, tristesa, etc.) sí poden ser controlats i canviats, però també dintre dels límits imposats a cada temperament.

About jcruz

Orientador escolar
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *