Què són les constel·lacions familiars sistèmiques?

sistemica2

“No hi ha res que tingui més influència en els fills que la vida no viscuda del pare o de la mare” (C.G. Jung)

Des de que naixem, per ser fills d’un cert pare i d’una certa mare, pertanyem a una família i a un sistema familiar on existeixen profunds vincles i lleialtats entre els seus membres. Aquests vincles poden ser, tant una font de felicitat, com de malaurança o malaltia.

L’amor entre els membres d’una família pot fluir i reforçar-se quan es respecta un ordre, el qual dóna dignitat, reconeixement i respecte a cadascun dels seus membres. De vegades aquest ordre no és respectat i sovint ens trobem repetint dinàmiques i/o amb dificultats per canviar-les.

Actualment les constel·lacions familiars s’estan portant a terme a arreu del món, dins l’àmbit familiar, empresarial, educatiu i de salut, entre d’altres.

En que es basa?

 Es basa en la teoria general de sistemes, i dintre d’ella en la teràpia sistèmica que parteix del reconeixement de que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats, als quals s’agreguen tots aquells que es van construint en la interacció quotidiana dintre de les famílies i així mateix les famílies construeixen lleis i principis que regeixen la interacció dels seus nuclis amb els d’altres famílies, arribant a construir les lleis socials que permetran un funcionament d’acord amb les necessitats particulars i grupals.

Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals que regeixen el funcionament dels nuclis humans és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l’amor. La transgressió dels ordres de l’amor en les interaccions humanes pot ser l’origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.

 Com es desenvolupa un taller de constel·lacions familiars?

Dins d’un treball en grup, la persona participant exposa la seva demanda, així com els fets importants que s’hagin donat a la seva família. Seguidament i seguint les indicacions del terapeuta, escollirà entre els participants una sèrie de representants tant pels membres de la seva família com per ella mateixa. Els situarà a la sala, segons la seva intuïció. Poc a poc, seguint els moviments i les dinàmiques que vagin apareixent, el terapeuta, mitjançant frases o nous moviments, ajudarà a restablir l’ordre perdut.
Les constel·lacions familiars també es realitzen i son igual d’efectives en consulta individual, en aquest cas els representants són substituïts per objectes, com poden ser ninots, fulls de paper, etc.

Origen i Historia:

Bert Hellinger, creador de les Constel·lacions Familiars, va néixer a Alemanya en 1925. Va estudiar Filosofia, Teologia i Pedagogia. Durant 16 anys va ser missioner d’una Ordre Catòlica a Sud-africà. Més tard es va formar en Psicoanàlisi, Dinàmica de Grup, Teràpia Primal, i en mètodes de Hipnoterapia. Posteriorment es va acostar a la Teràpia Gestàltica i la Programació Neurolinguística. Treballant amb l’Anàlisi Transaccional va advertir un aspecte multigeneracional en l’abordatge de les problemàtiques, que el conduí cap a la Teràpia Sistèmica. A l’aprofundir en ella va descobrir dintre dels sistemes, lleis i ordres de compensació als quals va anomenar Ordres de l’Amor. Basant-se en aquests Ordres va crear un mètode de configuració de famílies, les Constel·lacions Familiars, enfocat directament cap a la solució, que li va valer el reconeixement com un dels Psicoterapeutes claus del món actual. Te més de 40 llibres publicats.

Posted in Emoció | Leave a comment

LES EMOCIONS, PER QUÈ?

   

O COM SER FELIÇ?

 • – Gestió del temps
 • – Tenir objectius realistes
 • – Gaudir dels petits avanços
 • – Autoestima
 • – Ser positiu
 • – Tenir sentit de l’humor
 • – Riure
 • – Altruisme
 • – Mantenir relacions socials
 • – No deixar-se influir de forma negativa
 • – Música
 • – Exercici Físic
 • – Imaginació Emotiva
 • – Relaxació
 • – Ser escoltat
 • – Expressar afecte
Posted in Emoció | 1 Comment

Objectius de l’educació emocional

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 • Identificar les emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Desenvolupar l’habilitat de generar emocions positives.
 • Desenvolupar una major competència emocional.
 • Desenvolupar l’habilitat de automotivar-se.
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.
 • Aprendre a fluir.
Posted in Definicions, Emoció | 1 Comment

DE QUINA MANERA LES EMOCIONS PODEN AFECTAR LA SALUT?

La majoria de les emocions impliquen canvis fisiològics notables, la freqüent repetició dels quals duu comunament a trastorns somàtics (o físics), i de fet bona part del stress (si no la majoria) no és altra cosa que stress emocional.

Posted in Emoció | 1 Comment

LES EMOCIONS PODEN MODIFICAR-SE A VOLUNTAT?

No sempre. Existeixen emocions tan fortes i sobtades que no poden dissociar-se de la seva manifestació física, i això és un mecanisme que l’evolució ha imposat al nostre organisme, per raons de supervivència, i òbviament no podem modificar a voluntat. En canvi, les emocions que es basen en sentiments i/o processos de pensament i raonament (rancor, ansietat, tristesa, etc.) sí poden ser controlats i canviats, però també dintre dels límits imposats a cada temperament.

Posted in General | Leave a comment

Habilitats pràctiques

EN QUINES ESFERES DE LA MEVA VIDA ÉS APLICABLE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL?

La Intel·ligència Emocional té cinc habilitats pràctiques. Aquestes cinc habilitats pràctiques són útils per a quatre àrees fonamentals de la nostra vida:

1) Propendeixen al nostre benestar psicològic, base per al desenvolupament harmònic i equilibrat de la nostra personalitat.

2) Contribuïxen a la nostra bona salut física, moderant o eliminant patrons i/o hàbits psicosomàtics nocius o destructius, i prevenint malalties produïdes per desequilibris emocionalspermanents (angoixa, por, ansietat, ira, irritabilitat , etc.).

3) Afavoreixen el nostre entusiasme i motivació. Motivació i emoció tenen la mateixa arrel llatina (motere), que significa moure’s (acostar-se cap a l’agradable o allunyar-se del desagradable). Gran part de la nostra motivació en diferents àrees de la vida està basada en estímuls emocionals.

4) Permeten un millor desenvolupament de les nostres relacions amb les persones, en l’àrea familiar-afectiva, social i laboral-professional. En aquest últim pla, la Intel·ligència Emocional significa dur a un nivell òptim la relació entre les persones: determina quin tipus de relació mantindrem amb els nostres subordinats (lideratge), amb els nostres superiors (adaptabilitat) o amb els nostres parells (treball en equip). Les emocions determinen com responem, ens comuniquem, ens comportem i vam funcionar en el treball i/o l’empresa.

Posted in General | Leave a comment

Existeixen emocions negatives i positives?

No podem qualificar a les emocions com ‘negatives’ o ‘positives’ prescindint de tot context en el qual elles es produïxen.

En principi, podríem pensar que la ira, per exemple, és una emoció negativa que, idealment, seria bo no experimentar mai.

No obstant això, les emocions són un mecanisme de supervivència implantat per la intel·ligència i manifestat en l’evolució de les espècies, la qual ha permès als nostres avantpassats mamífers sobreviure fins a avui, i que també a nosaltres ens permet seguir sobrevivint.

Posted in General | Leave a comment

Reprimir les emocions

ÉS BO, EN ALGUNA CIRCUMSTÀNCIA, REPRIMIR LES EMOCIONS?

Si per reprimir s’entén ofegar tota manifestació d’un sentiment o emoció i si s’ha de jutjar per les evidències somàtiques i psicològiques, la resposta és que no és bo reprimir les emocions, a excepció de casos extrems on sigui vital fer-lo, però en aquests casos es tractaria de reprimir la manifestació exterior de l’emoció, i no la seva arribada a la consciència.

QUÈ OCORRE QUAN ES REPRIMEIXEN LES EMOCIONS?

En primer lloc, no podem treure cap profit d’elles. En segon lloc, igual que una ferida, un sentiment o emoció reprimida pot ‘infectar-se’ (fer-se més virulenta). Al créixer en intensitat, o a l’enverinar-se encara més en un sentiment negatiu, pot dur a l’esclat, la principal característica del qual és aparèixer d’improvís, de vegades sense relació amb l’objecte o ocasió del sentiment.

Posted in Emoció | Leave a comment

Preguntes més freqüents (3)

ÉS BO CONTROLAR LES EMOCIONS?

Si per controlar s’entén la capacitat d’adequar l’expressió emocional al context (situació i persona/s implicades), la resposta és afirmativa. Si per controlar s’entén reprimir contínuament el sentiment i/o manifestació d’una o diverses emocions que ‘no ens agraden’, això pot conduir a desajustos de la personalitat que no poden ser considerats positius.

POT LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL MODIFICAR EL NOSTRE TEMPERAMENT?

No, el nostre temperament no pot ser modificat, però moltes de les nostres expressions temperamentals podem aprendre a controlar-les, bé reduint la seva intensitat o la seva durada, o ambdós aspectes simultàniament.

Posted in Definicions | Leave a comment

Preguntes més freqüents (2)

QUINES SÓN LES HABILITATS PRÀCTIQUES DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL?

Les habilitats pràctiques que es desprenen de la Intel·ligència Emocional són cinc, i poden ser classificades en dues àrees:

1) INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL (internes, d”autoconeixement)
2) INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL (externes, de relació)

A primer grup pertanyen tres habilitats:

a) La autoconsciència (capacitat de saber què està passant en el nostre cos i què estem sentint)
b) El control emocional (regular la manifestació d’una emoció i/o modificar un estat anímic i la seva exteriorització).
c) La capacitat de motivar-se i motivar als altres.

AL segon grup pertanyen dues habilitats:

a) L’empatia (entendre què estan sentint altres persones, veure qüestions i situacions des de la seva perspectiva),
b) Les habilitats socials (habilitats que envolten la popularitat, el lideratge i l’eficàcia interpersonal , i que poden ser usades per a persuadir i dirigir, negociar i resoldre disputes, per a la cooperació i el treball en equip).

Posted in Emoció, General | Leave a comment