Monthly Archives: March 2008

Existeixen emocions negatives i positives?

No podem qualificar a les emocions com ‘negatives’ o ‘positives’ prescindint de tot context en el qual elles es produïxen. En principi, podríem pensar que la ira, per exemple, és una emoció negativa que, idealment, seria bo no experimentar mai. … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Reprimir les emocions

ÉS BO, EN ALGUNA CIRCUMSTÀNCIA, REPRIMIR LES EMOCIONS? Si per reprimir s’entén ofegar tota manifestació d’un sentiment o emoció i si s’ha de jutjar per les evidències somàtiques i psicològiques, la resposta és que no és bo reprimir les emocions, … Continue reading

Posted in Emoció | Leave a comment

Preguntes més freqüents (3)

ÉS BO CONTROLAR LES EMOCIONS? Si per controlar s’entén la capacitat d’adequar l’expressió emocional al context (situació i persona/s implicades), la resposta és afirmativa. Si per controlar s’entén reprimir contínuament el sentiment i/o manifestació d’una o diverses emocions que ‘no … Continue reading

Posted in Definicions | Leave a comment