Les nostres emocions

Sessió 4
En aquesta sessió ens centren en l’emoció de l’alegria. Es presenta “La cançó de la felicitat” i la seva coreografia. Durant la setmana es va repassant amb tot el grup classe quan tenim petites estones lliures. Els nens i les nenes la ballan per parelles i gravem un vídeo per penjar-ho a la pàgina web del centre, perquè les famílies el puguin gaudir.

A la sessió de música també treballem la cançó “Contents” d’Ambauka.

Gravem la veu dels nens i nenes per desprès ensenyar-li què bé que ho fan!

Sessió 5
En una altra sessió amb mig grup repassem les emocions que sentia el Monstre i quan les sentim nosaltres. Es fa una conversa sobre què ens fa posar alegres, tristos, enfadats, què ens dona por o calma, què fem per gestionar aquestes emocions i què no podem fer…
Es proposa fer les expressions facials i corporals que distingueixen a cada emoció. Amb una càmara de fotos digital retratem les diferents emocions en els infants. Es proposa als nens i a les nenes si volen fer ells/es les fotos als companys i companyes amb l’ajuda de la mestra. Desprès, la mestra imprimeix les fotos i es pengen en un mural a l’aula. Sota de cada grup de fotos es posa un rètol amb el nom de l’emoció que representa.

Mostra de les fotos realitzades:

Sessió 6

A la sessió de llengua anglesa amb mig grup aprofitem per treballar el vocabulari de les emocions i fer una activitat per identificar les pròpies, que s’emportaran a casa un cop acabada. Cada nen i nena pinta un petit dibuix del Monstre depenent de l’emoció que representi. Sota de cada dibuix hi ha escrita la paraula en anglès. Els dibuixos s’enganxen en una cartolina més gran i sota es posa una mica de belcro. La idea és que cada alumne/a identifiqui l’emoció que sent en determinats moments o situacions i posi la seva foto enganxada al belcro. Mitjançant un correo electrònic s’explica a les famílies l’objectiu de la tasca i se’ls convida a tenir una petita reflexió o conversa amb els seus fills i filles a partir de l’emoció que han triat.

Exemple de l’activitat acabada: