Les emocions del Monstre

Sessió 1
Presentem el conte “El Monstre de colors”. La mestra explica el conte i presenta el titella (Monstre de color rosa) als infants.
L’explicació del conte es fa amb tot el grup classe a la rotllana, espai que s’utilitza per crear un ambient més acollidor i proper amb els infants.
Desprès es fa una conversa sobre el conte, les emocions que han sortit, quan les sentim nosaltres, els colors del Monstre en cada emoció, què podem fer quan sentim algunes que no ens agraden com la ràbia o la por,…Per crear un torn de paraula es fa servir el peluig del Monstre (qui el té a la mà pot parlar).

Sessió 2
A la segona sessió es projecta el conte del Monstre de Colors a la pantalla PDI per repassar la història i relacionar les emocions amb els colors.

Es presenta una tasca on els infants han de relacionar cada emoció amb el color que té el monstre. Primer hauran de pintar cada monstre del seu color i desprès fer les fletxes per unir els dibuixos amb els quadres de colors.
Aprofitem el suport de la mestra de reforç per fer l’activitat amb la PDI. Els infants han de relacionar el monstre de colors amb el seu color. Sota de cada monstre està escrita la paraula de l’emoció: ALEGRIA – TRISTESA – POR I AMOR. Com que estem treballant les vocals a l’aula durant el trimestre, s’escriuen amb un color diferent, de manera que fem un repàs visual i fonètic de les paraules mentre fan l’activitat.

Mostra de l’activitat:
RELACIONAR MONSTRE COLORS

Sessió 3

Parlem dels colors del Monstre i les seves emocions. Amb el grup desdoblat es proposa una activitat a la PDI de JClic per fer un repàs dels colors. Han d’escoltar l’àudio i relacionar-ho amb el color que correspon.

https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html