El Monstre de Colors

A partir del conte “El monstre de colors” es treballaran les emocions bàsiques. L’objectiu és que els infants identifiquin i reconeguin emocions com l’alegria, la tristesa, la por, la calma i la ràbia.
El projecte va dirigit a nens i nenes de P3, per tant, les activitats serán molt lúdiques i engrescadores. A més, es treballaran altres continguts de manera globalitzada com els colors, llenguatge musical, plàstic i matemàtic,…
El treball de les emocions es podrà aplicar en el dia a dia per resoldre petits conflictes entre iguals i situacions personals dels infants, de manera que es pot fer servir com a eix transversal durant tot el curs.