Serveis

 

menjador.jpg MENJADOR

L’escola disposa de servei de menjador. El servei de menjador s’inicia el 15 de setembre i finalitza el darrer dia del curs escolar, el 19 de juny de 2015.

La gestió del menjador va a càrrec del Consell Comarcal que té contractada una empresa de serveis: SERUNIÓN. El menú que s’ofereix als comensals s’elabora al mateix centre, ja que amb el nou edifici l’escola disposa de cuina pròpia. La confecció i el control dels menús es realitza per part d’un professional de la dietètica, d’acord amb les recomanacions nutricionals que es donen des dels organismes oficials de salut pública, tenint en compte les necessitats energètiques pròpies de l’edat. Els menús consten d’un primer plat, segon plat, postres, pa i aigua. Els menús estan en el plafó informatiu del centre i als alumnes fixes se’ls facilita un full amb el menú mensual.

L’empresa s’encarrega de contractar el monitoratge per tal de preparar el servei, servir menjar, fer la vigilància dels comensals, dinamitzar les estones d’esbarjo  i netejar el menjador.

Preus

El preu del servei del menjador pel curs 2014-2015 és de:

 • Alumnes fixes: 5,70€ al dia (aquest preu inclou menjar, monitores i neteja).
 • Alumnes esporàdics: 6,80€ al dia (aquest preu inclou menjar, monitores i neteja).
 • Professorat i personal administratiu i de serveis, fixes : 3,72€ al dia (el preu inclou menjar i neteja).
 • Professorat i personal administratiu i de serveis, esporàdics: 4,84€ al dia (el preu inclou menjar i neteja).

Pagaments

Alumnes fixes: El cobrament del servei del menjador de tots els usuaris es farà per rebut bancari i per mesos vençuts.

Alumnes esporàdics: cada dia que en facin ús hauran de portar el tiquet, aquest el poden comprar els dimecres al matí a les 9h a  l’escola a la monitora encarregada d’aquesta tasca. També se’n podran comprar un màxim de 10 .

Informació a les famílies

A començament de curs s’informa a les famílies del funcionament del menjador i dels preus, mitjançant els clips d’informació que es donen a principi de curs.

Als pares dels  alumnes de P3 se’ls informarà per escrit de com ha estat el nen/nena durant l’estona de menjador. Després aquests alumnes i la resta de grups rebran un informe a final de cada trimestre.

El funcionament i la normativa del menjador queda reflectiva en el pla de funcionament del menjador del centre.

ACTIVITATS DURANT L’ESTONA DE MENJADOR.

El servei de menjador comprèn la franja horària de 12:30h a 15h del migdia. Aquest curs es fan dos torns de menjador: un primer torn a les 12:30h en el que dinen els alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n; i un segon torn a les 13:15h en el que dinen els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è. Després de dinar, els alumnes de de P3 de les famílies que volen van a fer migdiada.
L’alumnat que no fa migdiada, juga al pati i trimestralment s’organitzen tallers.

 

images.jpeg SERVEI D’ACOLLIDA

 • Acollida Matí de:  7:30h a 9h
 • Acollida Tarda de:  16:30h a 18:30h

Preus

 • Acollida matí o tarda: 25€/mes
 • Acollida matí i tarda: 50€/mes
 • Preu acollida esporàdics: 5€/servei

Les famílies que siguin socis de l’AMPA tindràn un descompte a l’utilitzar el servei i els imports seran els següets:

 • Acollida matí o tarda pels socis de l’AMPA: 18€/mes
 • Acollida matí i tarda pels socis de l’AMPA: 31€/mes
 • Preu acollida esporàdic pels socis de l’AMPA: 3€/servei