Qui som?

F0122_20130725_187 (Small)

 

CONTEXT SOCIOEDUCATIU

L’escola El Morrot és un centre públic de nova creació, d’Educació Infantil i Primària, en funcionament des de setembre de 2007.  Aquest curs tenim la línia  d’Educació Infantil amb una aula de P3, una aula de P4 i una aula de P5; a Cicle Inicial tenim dues aules de 1r i dues a 2n; a Cicle Mitjà tenim dues aules de 3r i una aula de 4t i aquest curs hem completat el Cicle Superior amb dues aules de 5è i una aula de 6è.

L’escola es troba situada al barri del Morrot, concretament a l’avinguda del Morrot a la falda del volcà Montsacopa, i amb grans vistes a les muntanyes que envolten la ciutat.

L’adreça és: Av. del Morrot, 25 – 17800 Olot.

L’edifici està distribuit de la següent manera:

 

 • PLANTA O: entrada, consergeria, biblioteca, despatxos, secretaria, aula d’acollida, aula d’educació especial, aules de suport, aules de 5è, aula d’informàtica, menjador i lavabos.
 • PLANTA -1: sala de mestres, tutories de segon i tercer cicle, aula de suport, aules de 1r, aules de 2n, aules de 3r, aula de 6è, espai amb “La casa de les vocals” i lavabos.
 • PLANTA -2: gimnàs, espai de la Fada Tina, aula de suport d’Educació Infantil, tutoria del primer cicle, aula de 4t, aula de P5, aula de P4, aula de P3 i lavabos. També des d’aquesta planta podem accedir als dos patis: el pati d’educació infantil (amb zona de porxo, pati i sorral), i el pati de primària (amb zona de porxo, pistes, grades i zona de sorra).

 

 

PRINCIPIS D’IDENTITAT

Escola CATALANA

Ens definim com escola catalana perquè el català és la nostra llengua d’ensenyament-aprenentatge (s’introduirà el castellà oral a cicle inicial i escrit a cicle mitjà per garantir el coneixement de les dues llengües en finalitzar l’educació primària. L’anglès, com a llengua estrangera, s’iniciarà a nivell oral a P5 i es treballarà a nivell escrit a partir de cicle mitjà). El català és la llengua vehicular del centre: administració, avisos i comunicats.

Culturalment el centre ha de treballar i donar a conèixer els elements que caracteritzen i identifiquen Catalunya (festes, tradicions, folklore). L’escola garanteix “la incorporació tardana”: el centre ha de garantir que aquells alumnes que no s’incorporen a l’escola a l’inici de l’ escolaritat (P3) i que provenen de països amb idiomes diferents al català, rebran una atenció específica i puntual que els permeti assolir una competència oral, sobretot, de la llengua.

Escola COEDUCADORA I NO SEXISTA

Entenem com a coeducació el fet d’educar per a la igualtat entre homes i dones i no fer cap discriminació per raons de sexe; tot respectant les diferències pròpies de cadascú. Dins del consell escolar de l’escola la coeducació es veu representada per una persona coordinadora que vetlla per la coeducació a l’escola.

Escola DIALOGANT

Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat educativa.

Escola PARTICIPATIVA

Valorem com a fonamental la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatge i les diferents activitats i que fomenta el treball individual i en equip. Facilita que el professorat, pares, treballadors no docents participin en la gestió i activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.

Escola DEMOCRÀTICA

Creiem que la funció de l’escola és orientar i ajudar als nens i a les nenes en el difícil aprenentatge de la convivència i solidaritat. Per això l’escola ha d’educar en el marc pluralista i democràtic d’actituds, valors i normes. La comunitat educativa ha de poder donar la seva opinió personal, sense adoctrinar.

Escola SOLIDÀRIA i TOLERANT

Volem potenciar una escola solidària on cada membre sigui el més competent possible per tal que això reverteixi en el col·lectiu, enfront de la competitivitat. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Escola INTERCULTURAL

Afavorim les relacions entre les diferents cultures des del respecte i la solidaritat i fem efectiu el dret a la diferència com a valor personal i social.

Escola PER A LA DIVERSITAT

Creiem que cada alumne té unes característiques personals i uns ritmes d’aprenentatge diferents. Per tant, procurem adaptar-nos a cadascú i oferir un tracte i una exigència diferenciada.

Escola ACTIVA I INNOVADORA

Volem una escola que potenciï l’aspecte instructiu, basat en l’experimentació, la manipulació i el descobriment. En definitiva, aprendre a aprendre.

Escola ACONFESSIONAL

Respectem totes les religions, tant del professorat com de l’alumnat i no farem cap mena d’adoctrinament : es respectaran les creences de cada persona.

Escola RESPECTUOSA AMB L’ENTORN

Ens comprometem a contribuir i a vetllar per la participació en el manteniment i desenvolupament de la sostenibilitat natural i social. Volem una escola que sensibilitzi pel respecte al medi ambient. Cal reforçar la idea que tots i totes podem contribuir a aquest objectiu; tothom pot fer alguna cosa més per protegir el medi.

Escola SALUDABLE

Actualment ‘estem elaborant el projecte “Fem salut”.

PERSONAL DOCENT

 • Marisol Fàbrega – Directora – Mestra de suport
 • Mònica Torró – Cap d’estudis- Mestra de suport
 • Alícia Berga- Secretària- Mestra de suport
 • Raquel Vila- Tutora P3
 • Zaida Vegas- Tutora P4
 • Glòria Piany- Complement tutoria de P4
 • Irene Puigvert- Tutora P5
 • Gemma Pujol- Tutora 1rA
 • Adrianna Serra- Tutora 1rB
 • Mònica Plana- Tutora 2nA
 • Carmina Canalias- Tutora 2nB
 • Cèlia Roca- Tutora 3rA
 • Anna Vegas- Tutora 3rB i especialista de música.
 • Eva Castañer– Tutora 4t
 • Albert Pocino- Tutor 5èA
 • Montserrat Sabidó- Tutora 5èB
 • Anna Villatoro– Tutora 6è
 • Carles Neira- Mestre especialista d’Anglès
 • Noemí Masip- Mestra especialista d’Educació física i cotutora de 6è.
 • Isabel Geli- Mestra especialista d’Educació Especial.
 • Carme Ayats- Mestra Aula d’Acollida i complement tutoria P3.
 • Norman Pujolràs- Mestre de religió catòlica.