Calendari i horaris

calendari.jpg El curs escolar, pels alumnes, comença el divendres 15 de setembre del 2014 i finalitza el divendres 19 de juny del 2015.  Al llarg del curs caldrà tenir en compte:

  • Vacances:

Nadal:………………………….. Del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener del 2015, ambdós inclosos.

Setmana Santa:……………… Del 28 de març al 6 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

  • Festius:

Per l’any 2014:

12 d’octubre (Festa nacional d’Espanya)

8 de desembre (La Immaculada Concepció).

Per l’any 2015:

Els que determini la disposició corresponent del Departament del Treball i Indústria.

·     1 de maig del 2015 (Festa del Treball)

·     Dies de festes locals: 8 i 9 de setembre de 2014.

·     Dies festius de lliure disposició determinats pel Consell Escolar: 31 d’octubre del 2014; 5 de desembre del 2014; 16 de febrer del 2015, 4 de maig del 2015 i            25 de maig.

rellotge.jpg Horari de l’alumnat

En aplicació de la normativa legal, l’horari d’aquest centre serà de 3’5 hores lectives al matí i 1’5 hores a la tarda, amb la següent distribució: Matí:   De 9 a 12:30 hores Tarda: De 15 a 16:30 hores.

  • El 23 de desembre del 2014 i del 17 al 19 de juny del 2015,  l’horari lectiu serà de 9:00 a 13:00h.

* El matí té un interval d’esbarjo: d’11 a 2/4 de 12h.

Horari del professorat

En general serà aquell que indica el Decret esmentat. Respecte a l’hora d’exclusiva i reunions establertes s’indiquen a continuació; es fixen tres dies d’exclusiva al migdia per a tot el claustre amb la següentdedicació:

  • Dijous: Reunió de Cicle, Converses Pedagògiques o Reunió de Claustre (de 12:30 a 14h)
  • Divendres: Treball Comissions (de 12:30 a 13:30h)
  • A més a més cada mestre/a, en funció del seu horari, té assignat/da una hora d’Atenció a Pares i una hora i mitja de Programació.

Horari del Recinte Escolar

  • El Recinte Escolar s’obrirà a les  7:30h i es tancarà a les 18:30h, però només per aquells alumnes que utilitzin el servei d’acollida matinal i vespertina.
  • La resta d’alumnes podrà entrar al recinte escolar quan s’obrin la porta de l’escola 5 minuts abans de les 9h del matí i de les 15h de la tarda. Es tancarà a les 9:00h i caldrà esperar que es torni a obrir la porta 10 minuts més tard.
  • Els/les alumnes, que no es quedin a dinar a l’escola han d’estar fora del Recinte Escolar abans de les 12:10 i no entrar abans de les 14:55h.

Horari d’atenció al públic

Equip Directiu:

Directora: dilluns al matí de 9h a 10h i de 11:30h a 12:30h. Dimarts i dimecres a la tarda de 15h a 16:30h. Dilluns, dimarts i dimecres a la tarda de 3 a 4:30h.
 –Cap d’Estudis: dilluns al matí de 9h a 10h i de 11:30h a 12:30h. Dimecres i dijous a la tarda de 15h a 16:30h.
 –Secretària: dimarts i dimecres al matí d’11:30h a 12:30h. Dilluns i dijous a la tarda de 15h a 16:30h.

Mestres Tutors: cada mestra disposa d’una hora d’Atenció a pares i/o altres. Cal concretar l’hora prèviament.

Psicòleg de l’EAP: Dimecres al matí a hores concertades.