Llengua catalana

Cicle Superior de Primària

Lèxic

L’Obra Social Caixa Sabadell, la Generalitat de Catalunya i el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) presenten “Mots amb arrels. Els noms de lloc ens parlen” . Ofereix les claus per desxifrar els escenaris del passat i per comprendre la fesomia dels paisatges actuals. L’objectiu és fer conèixer i ajudar a preservar un patrimoni lingüístic i cultural tan ric que de vegades està en perill de desaparèixer o de tergiversar-se. La desvinculació del medi rural i la indiferència que sovint demostrem per l’idioma propi augmenten la fragilitat d’una llengua minoritària com la nostra. Per tant, cal fer front a la mundialització amb una reafirmació d’allò que és propi.

La BAL pretén fer amè i divertit l’aprenentatge de la llengua als alumnes dels cicles educatius que van des del cicle superior de primària fins al segon cicle d’ESO, a través de diferents tipus de jocs lingüístics i de totes les possibilitats que el món multimèdia ens ofereix. Podeu trobar els següents jocs: El senyor i la senyora paraula – es juga amb el gènere i el nombre de les paraules; La paraula perduda – es juga a trobar la paraula que manca a cada frase; La família del verb – es juga a conjugar; Una de dues – es juga a triar una oració correcta de dues proposades.

Sequències temporals

Diccionaris

Expressió escrita

La Paret de les auques

Expressió oral

Gràmatica

Ortografia

L’activitat es presenta en tres nivells: intermedi, de suficiènciasuperior, per als quals ofereix un total de 188 dictats. En els dos primers, es treballen les regles d’ortografia generals, en relació amb les grafies, els signes de puntuació, etc. En els de nivell avançat, s’aprofundeix en aquests continguts amb dictats més complexos on totes les dificultats ortogràfiques es combinen. Quant al procediment, la mateixa pàgina proposa preparar el dictat observant les dificultats més destacades i escoltar el text sencer abans de procedir a fer el dictat. La mecànica, que també s’hi explica, és ben senzilla, com veureu.

De cada dictat, se’ns ofereix el text en format PDF, fent clic a la icona Text en format PDF , i una pista d’àudio en que es reprodueix aquest text, fent clic a la icona Reproduir pista d'àudio. Una vegada s’obri la finestra de l’àudio, veureu que podeu aturar la reproducció simplement fent clic en el botó de pausa de la barra del reproductor:
Pista d'àudio del dictat 1

Aula d’acollida

Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li està adreçat a nois i noies que s’han d’incorporar al cicle superior de Primària, o bé a primer o segon d’ESO. Està especialment pensat per a l’alumnat que desconeix la llengua catalana i que, per diferents motius, no ha tingut una bona escolarització prèvia al seu país d’origen. Per tant, el material està pensat i organitzat per iniciar l’alumnat en els primers passos d’aprenentatge de la llengua oral: s’introdueixen les estructures lingüístiques bàsiques, el vocabulari més usual, així com els primers passos en I’aprenentatge de la llengua escrita.

El material consta de 6 quaderns per a l’alumne.
A cada quadern s’introdueixen temes que s’han seleccionat a partir de les situacions més quotidianes per a l’alumnat nouvingut, per tal de possibilitar-los l’adquisició de recursos suficients perquè puguin establir comunicació amb el seu entorn més immediat.
Els quaderns estan graduats, de manera que els continguts van adquirint complexitat a mesura que avancen els números.
Els temes proposats són:
1. Anem a l’escola, anem a l’institut.
2. El nostre cos.
3. La casa i la família.
4. El carrer. Els mitjans de transport.
5. Les botigues. Els aliments.
6. Els vestits. Les estacions.

Col·lecció de materials, elaborats per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència i per la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida.

Cicle Mitjà de Primària

Lèxic

Lectura i comprensió lectora

Expressió escrita

Gràmatica

Ortografia

Cicle Inicial de Primària

Comprensió oral i escrita

Recull d’activitats pensades per a treballar la lectura i la mecànica lectora (amb graella d’avaluació inclosa).

Proves d’avaluació diagnòstica 2006-07 (CI,Cm i CS)

Prova de coneixement fonètic per alumnes nouvinguts

Proves ACL (CI, CM i CS – amb els criteris de correcció)

Fitxes de comprensió lectora. (De Natàlia Martinez)

Fitxes de comprensió lectora (orientacions Andújar)

Jocs de comprensió lectora

Lecto-escriptura

Lèxic

Expressió oral i escrita

Raonament lògic

Gràmatica

Ortografia

Educació Infantil

Lèxic

Galeries d’imatges amb Picassa:

Expressió escrita i oral

Dibuixos absurds

seqüències temporals

Gràmatica

Ortografia

?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *